Lovstof FAQ

Find svar på centrale, udvalgte juridiske spørgsmål nedenfor. Bemærk den dato, der er angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

Fleksjob

Fleksjob og frist for vurdering af arbejdsevne
Fleksjob fra 2013 - løn og pension
Fleksjob ansat før 2013 - opsigelse, fratrædelse og lønrefusion
Fleksjob fra 2013 og kravet til den nedsatte arbejdsevne
Fleksjob før 2013 - fleksjobrefusion og sygedagpenge
Fleksjob hos udenlandsk arbejdsgiver
Fleksjob og afspadsering
Fleksjob og ejerskab af virksomhed
Fleksjob og elevforløb
Fleksjob og ferie
Fleksjob og feriepenge
Fleksjob og opsigelse ved pensionsalderen
Fleksjob og ulønnet praktik 
Fleksjob og varierende ugentligt timetal
Fleksjob, ledighed og ledighedsydelse
Fleksjobansat før 2013 - flytning til anden kommune
Tidsfrist for at skaffe fleksjob

Løntilskud

Ansættelse med løntilskud - sammenhængende og sammenlagt ledighed
Ledighed før ansættelse i løntilskud
Lønniveau for førtidspensionist i løntilskud
Løntilskud efter supplerende kontanthjælp i syv måneder
Løntilskud og ansættelse af ægtefælle
Løntilskudsansat, merbeskæftigelse og vagtplaner
Rimelighedskravet - opgørelse af antal medarbejdere - virksomhedspraktik og løntilskud

Mentor

Kørepenge til mentor
Støtte til mentortimer

Revalidering

Revalidering og elevuddannelse
Revalidering og personlig assistance og løntilskud
Revalidering - skat og andet arbejde

Skånejob - job med løntilskud til førtidspensionister

Skånejob ud over folkepensionsalderen

Sygdom og sygedagpenge

Ferie under delvis raskmelding
Forlængelse af sygedagpenge

Virksomhedspraktik

Alenearbejde i virksomhedspraktik
Rimelighedskravet - opgørelse af antal medarbejdere - virksomhedspraktik og løntilskud
Virksomhedspraktik for førtidspensionister
Virksomhedspraktik hos tidligere arbejdsgiver
Virksomhedspraktik i udlandet
Virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed
Virksomhedspraktik og antal ordinært ansatte
Virksomhedspraktik og ferie
Virksomhedspraktik og forsørgelsesgrundlag
Virksomhedspraktik og konkurrenceforvridning
Virksomhedspraktik og sygefravær

Virksomhedsrevalidering

Ferie under virksomhedsrevalidering
Optjening af sygedagpengeret under en virksomhedsrevalidering

Øvrige emner

Seks ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Beskyttet beskæftigelse og grænse for aflønning
Beskyttet beskæftigelse og retsstilling
Isbrydeordning - ophørt i utide og dagpengesats
Jobroration og hvilke uddannelser
Sociale kapitler og rimelighedskravet

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Find inspiration i vores temaer om det rummelige arbejdsmarked

Få viden og værktøjer til dit arbejde med socialt ansvar, integration, sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere, HR, ledelse og personale, nedsat arbejdsevne sygefravær, unge og samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre.

Læs mere