Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Brugen af revalidering er de seneste år faldet markant. Årsagerne til dette er mange. Blandt andet er der kommet andre muligheder i lovgivningen for sygedagpengemodtagere, ligesom økonomi og refusionsreform også spiller en væsentlig rolle, når kommunerne skal prioritere i indsatserne. 

Dog taler tal og effekter for, at revalidering som redskab bør revitaliseres.

Revalidering som målrettet indsats

En målrettet indsats er vigtig for, at borgeren ikke hænger fast i ledighed. Her kan revalidering være den indsats, der får borgeren tilbage på sporet og i ordinært arbejde.

Det kræver dog villighed til at tænke i langsigtede investeringer. En investering i en ny uddannelse betyder dog ofte selvforsørgelse fremadrettet, så på sigt er udgifterne tjent ind igen.

Revalidering er et effektivt redskab

Cabi undersøgte i 2012 og 2019 effekterne af revalidering. Begge analyser har vist, at revalidering er et meget effektivt redskab, når det handler om at få genskabt mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af den seneste analyse viste, at:

  • ca 48 procent af de borgere, som havde gennemført en revalidering, var i ordinært job eller uddannelse 12 måneder efter endt forløb
  • til sammenligning var beskæftigelseseffekten af aktivering af mennesker på kontanthjælp totalt set ca. 21 procent.

Download analysen fra 2019 Revalidering som varig vej til beskæftigelse

Download analysen fra 2012 Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

CASE

Revalidering som langsigtet investering

I Sønderborg Kommune er der truffet en politisk beslutning om, at der skal være fokus på brugen af revalideringsredskabet. Fordi revalidering kan noget, som andre redskaber ikke kan.

I 2015 var kommunens måltal for revalideringer 250 bevillinger, og i 2016 er tallet steget til 270.

Læs case om Sønderborg Kommunes revaliderings-strategi

ARTIKEL

Uddrag fra artikel, Jyllands Posten, maj 2018:

"Én enkelt dårlig dag på arbejdspladsen var nok til, at Charlotte Skov Sibbersen aldrig vendte tilbage til drømmejobbet. Ryggen vred sig og hoppede ud af led, da hun løftede 30 kg forkert."

Mens færre kommuner satser på revalidering, er Sønderborg Kommune gået den modsatte vej for at få flere sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs artiklen fra Jyllands Posten 'Nedprioriteret ordning blev hendes redning' (16. maj 2018).

Revalidering stiller krav til socialfagligheden

Bevilling af revalidering kræver en begrænset arbejdsevne. Men målgruppen for revalidering er ikke så klar som fx fleksjob og førtidspension, fordi:

  • Borgerens begrænsninger i arbejdsevnen ikke behøver at være varige, men må omvendt heller ikke være af så midlertidig karakter, at de kan løses ved lettere indsatser.
  • Borgerens begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter og skal være i et omfang, som betyder at borgeren ikke kan opkvalificeres ved øvrige tiltag i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

At det kan være vanskeligt at definere målgruppen for revalidering stiller store krav til socialfagligheden. Det skal dokumenteres, at borgerens arbejdsevne er begrænset, og det beror i sidste ende på en vurdering og en overbevisning hos den socialfaglige medarbejder, der udarbejder bevillingsgrundlaget. Jobcentret træffer afgørelsen.

Brug for gratis råd og sparring om revalidering?

Kontakt Annette og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Publikation

Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

Se, hvordan udviklingen i anvendelsen af revalideringen har været gennem de seneste år. Hvordan er beskæftigelseseffekten, og hvad er de kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Se publikation
Lovstof

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. Ved behov for nærmere afklaring, kan jobcentret bevilge en forrevalidering.

Læs lovstoffet

Seneste nyheder

Der er ikke klare mål med ressourceforløbene, viser en ny rapport.

Rapport: Ressourceforløb mangler mål og retning

Lange ressourceforløb uden konkrete jobmål udgør en risiko for, at borgerne ikke får den indsats, de har brug for. Det konkluderer en rapport fra Deloitte. Der skal arbejdes aktivt med CV'er og samtalerne, mener ekspert.

Ledere tøver med at ansætte personer med handicap.

Ledere ser positivt på hjemmearbejde - bare ikke for personer med handicap

Erfaringerne fra coronakrisen har fået ledere til at se mere positivt på hjemmearbejde. En ny undersøgelse viser, at over halvedelen sandsynligvis ville ansætte en person, som skulle arbejde helt eller delvist hjemme. Men sandsynligheden daler, hvis personen har et handicap.

Aftalen om grønne renoveringer af almene boliger er en god chance for at få udsatte i job

Renovering af almene boliger skal få udsatte i job

En politisk aftale om grønne renoveringer af almene boliger for 30 milliarder kr. giver gode muligheder for at få flere borgere fra udsatte boligområder i arbejde. Det mener Center for Boligsocial Udvikling.