Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan ofte være langvarige og dermed synes som en bekostelig affære. Revalidering er som redskab meget effektivt til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Brugen af revalidering er de seneste år faldet markant. Årsagerne til dette er mange. Blandt andet er der kommet andre muligheder i lovgivningen for sygedagpengemodtagere, ligesom økonomi og refusionsreform også spiller en væsentlig rolle, når kommunerne skal prioritere i indsatserne. 

Dog taler tal og effekter for, at revalidering som redskab bør revitaliseres.

Revalidering som målrettet indsats

En målrettet indsats er vigtig for, at borgeren ikke hænger fast i ledighed. Her kan revalidering være den indsats, der får borgeren tilbage på sporet og i ordinært arbejde.

Det kræver dog villighed til at tænke i langsigtede investeringer. En investering i en ny uddannelse betyder dog ofte selvforsørgelse i mange år fremover, så på sigt er udgifterne tjent ind igen.

Revalidering er et effektivt redskab

Cabi undersøgte i 2012 effekterne af revalidering. Undersøgelsen viste, at revalidering er et meget effektivt redskab, når det handler om at få genskabt mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at:

  • ca 36 % af de borgere, som havde gennemført en revalidering, var i ordinært job eller uddannelse 12 måneder efter endt forløb
  • til sammenligning var beskæftigelseseffekten af aktivering totalt set ca. 14 %.

Find og download undersøgelsen "Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?"

Revalidering som langsigtet investering

I Sønderborg Kommune er der truffet en politisk beslutning om, at der skal være fokus på brugen af revalideringsredskabet. Fordi revalidering kan noget, som andre redskaber ikke kan.

I 2015 var kommunens måltal for revalideringer 250 bevillinger, og i 2016 er tallet steget til 270.

Læs case om Sønderborg Kommunes revaliderings-strategi

Uddrag fra artikel, Jyllands Posten, maj 2018:

"Én enkelt dårlig dag på arbejdspladsen var nok til, at Charlotte Skov Sibbersen aldrig vendte tilbage til drømmejobbet. Ryggen vred sig og hoppede ud af led, da hun løftede 30 kg forkert."

Mens færre kommuner satser på revalidering, er Sønderborg Kommune gået den modsatte vej for at få flere sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Læs artiklen fra Jyllands Posten 'Nedprioriteret ordning blev hendes redning' (16. maj 2018).

Revalidering stiller krav til socialfagligheden

Bevilling af revalidering kræver en begrænset arbejdsevne. Men målgruppen for revalidering er ikke så klar som fx fleksjob og førtidspension, fordi:

  • Borgerens begrænsninger i arbejdsevnen ikke behøver at være varige, men må omvendt heller ikke være af så midlertidig karakter, at de kan løses ved lettere indsatser.
  • Borgerens begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter og skal være i et omfang, som betyder at borgeren ikke kan opkvalificeres ved øvrige tiltag i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

At det kan være vanskeligt at definere målgruppen for revalidering stiller store krav til socialfagligheden. Det skal dokumenteres, at borgerens arbejdsevne er begrænset, og det beror i sidste ende på en vurdering og en overbevisning hos den socialfaglige medarbejder, der udarbejder bevillingsgrundlaget. Jobcentret træffer afgørelsen.

Publikation

Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

Se, hvordan udviklingen i anvendelsen af revalideringen har været gennem de seneste år. Hvordan er beskæftigelseseffekten, og hvad er de kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Se publikation

Læs mere om reglerne for revalidering i Cabis lovstof nedenfor

Lovstof

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. Ved behov for nærmere afklaring, kan jobcentret bevilge en forrevalidering.

Læs lovstoffet

Brug for gratis råd og sparring om revalidering?

Kontakt vores rådgiver og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Seneste nyheder

Der kan nu søges om seniorførtidspension

Seniorførtidspension træder i kraft ved årsskiftet

Efter flere måneders tovtrækkeri ligger det nu fast, at der kan søges om seniorførtidspension fra 1. januar. Det er for personer med maksimalt seks år til folkepensionen, og som kan arbejde i op til 15 timer om ugen.

En stor gruppe unge står uden for arbejdsmarkedet, og det skal der gøres noget ved, mener undervisningsministeren

Minister: Alt for mange unge uden job eller uddannelse

Mere end 45.000 unge under 25 år er hverken i gang med en uddannelse eller et job, og det er alt for mange mener undervisningsminister, Pernille Rosenkratz-Theil. Virksomhederne skal være en del af indsatsen, mener ekspert.

Studerende fra uddannelser landet over dyster om at vinder CSR People Challenge

Tre grupper studerende kæmper om social innovationspris

CSR People Challenge er en idekonkurrence for studerende på landets videregående uddannelser. De har indsendt forslag til, hvordan virksomhedernes arbejde med socialt ansvar og verdensmål kan kobles med en god forretning. Tre finalister er nu udvalgt, og den endelige vinder findes ved en konference på Roskilde Festival Højskole.