Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Brugen af revalidering er de seneste år faldet markant. Årsagerne til dette er mange. Blandt andet er der kommet andre muligheder i lovgivningen for sygedagpengemodtagere, ligesom økonomi og refusionsreform også spiller en væsentlig rolle, når kommunerne skal prioritere i indsatserne. 

Dog taler tal og effekter for, at revalidering som redskab bør revitaliseres.

Revalidering som målrettet indsats

En målrettet indsats er vigtig for, at borgeren ikke hænger fast i ledighed. Her kan revalidering være den indsats, der får borgeren tilbage på sporet og i ordinært arbejde.

Det kræver dog villighed til at tænke i langsigtede investeringer. En investering i en ny uddannelse betyder dog ofte selvforsørgelse fremadrettet, så på sigt er udgifterne tjent ind igen.

-

Revalidering er et effektivt redskab

Cabi undersøgte i 2012 og 2019 effekterne af revalidering. Begge analyser har vist, at revalidering er et meget effektivt redskab, når det handler om at få genskabt mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af den seneste analyse viste, at:

  • ca. 48 procent af de borgere, som havde gennemført en revalidering, var i ordinært job eller uddannelse 12 måneder efter endt forløb
  • til sammenligning var beskæftigelseseffekten af aktivering af mennesker på kontanthjælp totalt set ca. 21 procent.

Download analysen fra 2019 Revalidering som varig vej til beskæftigelse

Download analysen fra 2012 Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

CASE

Revalidering som langsigtet investering

I Sønderborg Kommune er der truffet en politisk beslutning om, at der skal være fokus på brugen af revalideringsredskabet. Fordi revalidering kan noget, som andre redskaber ikke kan.

I 2015 var kommunens måltal for revalideringer 250 bevillinger, og i 2016 er tallet steget til 270.

Læs case om Sønderborg Kommunes revaliderings-strategi

ARTIKEL

Uddrag fra artikel, Jyllands Posten, maj 2018:

"Én enkelt dårlig dag på arbejdspladsen var nok til, at Charlotte Skov Sibbersen aldrig vendte tilbage til drømmejobbet. Ryggen vred sig og hoppede ud af led, da hun løftede 30 kg forkert."

Mens færre kommuner satser på revalidering, er Sønderborg Kommune gået den modsatte vej for at få flere sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs artiklen fra Jyllands Posten 'Nedprioriteret ordning blev hendes redning' (16. maj 2018).

Revalidering stiller krav til socialfagligheden

Bevilling af revalidering kræver en begrænset arbejdsevne. Men målgruppen for revalidering er ikke så klar som fx fleksjob og førtidspension, fordi:

  • Borgerens begrænsninger i arbejdsevnen ikke behøver at være varige, men må omvendt heller ikke være af så midlertidig karakter, at de kan løses ved lettere indsatser.
  • Borgerens begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter og skal være i et omfang, som betyder, at borgeren ikke kan opkvalificeres ved øvrige tiltag i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

At det kan være vanskeligt at definere målgruppen for revalidering stiller store krav til socialfagligheden. Det skal dokumenteres, at borgerens arbejdsevne er begrænset, og det beror i sidste ende på en vurdering og en overbevisning hos den socialfaglige medarbejder, der udarbejder bevillingsgrundlaget. Jobcentret træffer afgørelsen.

Brug for gratis råd og sparring om revalidering?

Kontakt Annette og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Publikation

Analyse: Revalidering som vej til varig beskæftigelse

Der er sket et kraftigt fald i kommunernes brug af revalidering som værktøj til at få ledige i job. Det til trods for, at beskæftigelseseffekten for revalidering er høj. Det viser en analyse fra Cabi.

Gå til publikationen
Lovstof

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. Ved behov for nærmere afklaring, kan jobcentret bevilge en forrevalidering.

Læs lovstoffet

Seneste nyheder

Resultaterne fra projektet ”Rekruttering fra kanten” viser blandt andet, at 485 ud af 1439 ledige fra den yderste kant har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en stor succes.

Resultater fra stort projekt på Lolland-Falster kan komme hele landet til gavn

Virksomhederne spiller en stor rolle, når ledige fra kanten af arbejdsmarkedet skal i job. Men hvordan? Resultaterne fra projektet ”Rekruttering fra kanten” viser gode takter, heraf at blandt andet 485 ledige fra kanten kom i job eller uddannelse.

Imens fremtidens jobindsats diskuteres, er anden delaftale om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen under lovbehandling. Trine Thomsen fra Cabi forklarer, hvordan aftalen vil påvirke virksomheder. Foto: Istock

Derfor får virksomheder en stadig større rolle i beskæftigelsesindsatsen

I juni 2022 blev anden delaftale til en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen aftalt i Folketinget. Aftalen er nu under lovbehandling og giver virksomhederne en større rolle i at få flere fra kanten i arbejde. Trine Thomsen, seniorkonsulent i Cabi, forklarer, hvad aftalen vil komme til at betyde for virksomhederne.

Den 12. september uddeles CSR People Prize 2023. Jagten på de mest socialt ansvarlige virksomheder er i gang!

Danmarks mest socialt ansvarlige virksomheder skal findes

Med mere end 20 år på bagen er CSR People Prize en af de mest veletablerede CSR-priser i Danmark. Prisen uddeles til virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar. Jagten på årets mest socialt ansvarlige virksomheder er i gang, og priserne uddeles den 12. september 2023.