KLAR TIL START – Job til borgere med autisme

Cabi har siden 2013 fulgt KLAR TIL START. Det er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) på minimum ét moderat funktionsniveau, som er motiveret for et job, men som ikke kan ansættes på grund af manglende personlige, sociale og praktiske kompetencer.

Projektperiode: 2013-2025

 

KLAR TIL START har siden 2012 givet unge og voksne med autisme mulighed for at få et arbejdsliv med fast job. Der er tale om personer, der ellers vurderes ikke at kunne tage en kompetencegivende ungdomsuddannelse, og som ikke vil kunne starte i et job uden omfattende træning.

De har derfor brug for det, som KLAR TIL START kalder et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb i en virksomhed. Forløbene tilbydes STU-elever og ledige med en social ydelse fra kommunen (uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og førtidspension).

Forløbet er landsdækkende og finder sted på virksomheder med efterfølgende jobgaranti.
-

Foto: FONDEN UNGES

Der er etableret et fast samarbejde med

 • Coop Danmark (Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, fakta, Irma, Coop365 og Coop.dk MAD)
 • Dagrofa
 • Elgiganten
 • Rema 1000
 • Café Mocca
 • Ilva
 • Normal.

FONDEN UNGES er projektleder.

-

Foto: FONDEN UNGES

Evalueringer af projekt KLAR TIL START

I den seneste evaluering beskriver Cabi, hvad der er det særlige ved KLAR TIL START:

 • For det første sikrer KTS' tilknyttede pædagogiske vejleder i virksomheden et trygt fundament for læring. Det er ellers en opgave, der kan være svær for en kollega eller en leder i virksomheden.
 • For det andet giver opgaveløsningen på en arbejdsplads i en "rigtig virksomhed" mening. Kandidaterne kan se deres arbejde give en konkret værdi, og at de får en plads i arbejdsfællesskabet på ligeværdig vis med andre kolleger på arbejdspladsen. Ser vi på en større skala, gør det også en stor forskel for dem, at de kommer ind på arbejdsmarkedet og dermed også bliver integreret i den del af samfundet.
 • For det tredje kræver det tid og kontinuitet i arbejdet med denne målgruppe. Dvs. at der ikke skal være for mange skift i virksomheder og professionelle, og der skal være tid til at blive tryg i relationerne på arbejdspladsen, så kandidaternes personlige, sociale og faglige kompetencer kan opbygges.
 • Endelig giver jobgarantien kandidaterne en sikkerhed for, at et forløb endelig fører til noget - at de kan blive til noget, og at der er nogen, der tror på, at de kan blive til noget.

Cabi evaluerer løbende projektet for at sikre projektets fremdrift og for at dokumentere resultaterne. I evalueringerne kommer Cabi med anbefalinger til KLAR TIL START samt til lokale og nationale beslutningstagere.

Ny fondsperiode (2019-2022):

Se midtvejsevaluering 2020
Se slutevaluering 2022

Tidligere fondsperiode (2015-2018):

Se opstartsevaluering april 2015
Se midtvejsevaluering 2017
Se forankringsevaluering 2018

Evaluering fra start til slut

Direktør Britta Bak, Fonden Unges, udtaler følgende om Cabis Evaluering af KLAR TIL START:

”Cabi har løbende evalueret vores projekt. De kender området og har på den måde kunne holde os på sporet og sikre kvalitet i vores indsats.

De er altid klar til at give os sparring, når vi har udfordringer, og kommer med anbefalinger til, hvordan KLAR TIL START kan gøre det bedre. De kender beskæftigelsesområdet og lovgivningen.

De har troværdighed blandt vores samarbejdspartnere og kender både virksomhedernes og jobcentrenes vilkår. Det sikrer kvalitet i de anbefalinger, de giver os. Derudover oplever jeg kontinuitet, fordi det er den samme erfarne medarbejder, der gennemfører evalueringen hele vejen igennem.”

-

Foto: FONDEN UNGES

Mere viden om projekt KLAR TIL START

Du kan læse mere om projekt KLAR TIL START på projektets hjemmeside

Gennem kortlægning og analyser får I mere præcise facts på bordet. I kan dermed stille skarpt på fx. årsager til udfordringer, muligheder for forbedring eller udvikling af særlige indsatser.

Afhængig af området kan Cabi efterfølgende stille med en erfaren rådgivning om, hvor og hvordan du kan sætte ind for at skabe forandringer.

Har du spørgsmål til projektet?

Så kontakt Jesper Pedersen

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter