Småjobs er en god mulighed for den ledige, virksomheden og jobcentret

Mange kommuner arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Set fra den lediges synsvinkel viser erfaringer, at selv få ordinære løntimer ofte kan øge motivationen og troen på arbejde - og mulighed for selvforsørgelse. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan desuden være med til at sikre, at kontanthjælpsmodtagere ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 100-timersreglen.

Set fra virksomhedens synsvinkel kan dét at have medarbejdere i småjobs samtidig være en attraktiv mulighed for at få udført få timers arbejde om ugen.

Og det kan være attraktivt, hvis man i en begrænset periode og med kort varsel har brug for at få udført et stykke arbejde, der ressourcemæssigt ikke kan oprettes som en fast stilling.

INSPIRATION

Anvendelsen af medarbejdere i småjobs kan således medvirke til at løse den mangel på arbejdskraft, der er i flere brancher. Læs mere om rekruttering fra kanten her

VÆRKTØJER

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. Samtalekortene findes i 2 udgaver:

  • En med afsæt i jobcenteret og borgeren
  • En med afsæt i virksomhedens forretning.

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

Gå til værktøjer

 

-

VÆRKTØJER

Andre værktøjer til at tale lønnede timer og progression med borger og virksomhed

Progressionsværktøj - brug det, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden:

Hent værktøj

Dialogskema - brug det til at finde opgaver til borgeren sammen med virksomheden:

Hent skema

Spot-et-job-cirklen - brug den til at finde de mindre komplekse opgaver:

Hent værktøj

Hent gratis pjece

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en pjece med inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde mere målrettet med at skabe ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

Pjecen indeholder eksempler fra kommuner, samt tjekliste med opmærksomhedspunkter og lovgivning, som er vigtige i processen.

Download

Ansættelser på få timer kan hedde meget forskelligt:

Betegnelserne nedenfor dækker over det samme, nemlig at der er tale om ansættelser på få timer:

  • Småjob
  • Ordinære timer
  • Lønnede timer
  • Deltidsansættelse
  • Fleksjob på få timer.

Har du spørgsmål til småjobs?

Så tag fat i Trine, hun sidder klar til at svare på dine spørgsmål. GRATIS service for kommuner og jobcentre. 

Læs mere om kontanthjælp

Læs blandt andet om ordinære timer kombineret med praktik:

Viden og baggrund

Kontanthjælpsmodtagere

Her har vi samlet en masse fakta og inspiration til dig, der arbejder med udsatte borgere på kontanthjælpsområdet.

Læs om kontanthjælpsmodtagere
Viden og baggrund

Ordinære timer kombineret med praktik

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne kompetencer, eller at afklare beskæftigelses- eller uddannelsesmål.

Læs mere om kombinationen
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering