Beskæftigelsestilbud til unge under 18 år

Særligt udsatte unge under 18 år, der har brug for en beskæftigelsesfremmende indsats, kan få tilbud om opkvalificering eller virksomhedspraktik.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er omfattet af indsatsen?
 2. Særligt udsatte unge under 18 år
 3. Unge 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller job
 4. Generelt om etablering af virksomhedspraktik

1. Hvem er omfattet af indsatsen?

Tilbud gives til to forskellige grupper af unge: 

 1. Særligt udsatte unge under 18 år kan få tilbud om virksomhedspraktik i jobcentret, hvis kommunens børn- og ungeafdeling vurderer, at servicelovens tilbud om bl.a. praktik ikke er tilstrækkelige til at hjælpe de unge på vej mod uddannelse og arbejdsmarked.
 2. Unge 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller job, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik i jobcentret, hvis Den kommunale ungeindsats (KUI) vurderer, at der er behov for en særlig indsats for at hjælpe de unge i gang.

2. Særligt udsatte unge under 18 år

Nærmere beskrivelse af målgruppen

Det er de unge, hvor kommunens børn- og ungeafdeling vurderer, at de eksisterende tilbud efter serviceloven ikke er tilstrækkelige til at hjælpe den unge med at komme i gang med uddannelse eller job. Det er unge, som er i meget stor risiko for at blive udstødt i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Ofte er det unge, der har nogle af disse problemer:

 • De kan ikke længere modtage tilbud i det almindelige skolesystem.
 • De har dårlige skoleerfaringer, mange skoleskift og lange perioder med mangelfuld eller manglende skolegang/beskæftigelse.
 • De er kriminelle - flere har modtaget dom.
 • De har et betydeligt forbrug af rusmidler, især hash.
 • De har en opvækst med mange brud, svigt og har været anbragt uden for hjemmet.

Det er typisk unge mellem 15-17 år, men 14-årige kan også få tilbud, hvis det skønnes bedst egnet.

Den beskæftigelsesrettede indsats

Denne gruppe unge kan få tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Jobcentret må i samarbejde med børn- og ungeafdelingen fastsætte perioden i forhold til den unges behov. De unge er omfattet af jobcentrets regler om Min plan. Det er op til jobcentret og børn- og ungeafdelingen at aftale nærmere, hvordan forløbet skal være, herunder hvem der følger op, og hvordan indsatsen skal indskrives i henholdsvis Min plan og børn og ungeafdelingens handleplan.

Den unge har i forbindelse med tilbuddet ret til en godtgørelse op til kontanthjælpen for unge udeboende. Godtgørelsen fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Jobcentret kan desuden efter en konkret vurdering bevilge hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og godtgørelse til hel eller delvis dækning af de udgifter, der er forbundet med at deltage.

De har også mulighed for at få personlig støtte i form af en mentor. Jobcentret bør for denne målgruppe vurdere behovet for en mentor i relation til den personlige støtte, der i øvrigt ydes af børn og ungeafdelingen.

3. Unge 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller job

Nærmere beskrivelse af målgruppen

Det gælder unge (skal i modsætning til den første gruppe være fyldt 15 år), som ikke er i uddannelse eller job, og hvor Den kommunale ungeindsats (KUI) vurderer, at der er behov for en særlig indsats for at hjælpe de unge i gang. Alle unge i aldersgruppen, der ikke er i gang med uddannelse eller job, kan være omfattet. Det kræver dog, at KUI vurderer, at der er behov for denne indsats for den enkelte unge. Forinden skal KUI overveje, om ikke mulighederne i det almindelige uddannelsessystem vil være tilstrækkelige til at støtte den unge i at komme i gang. Reglerne skal ses i sammenhæng med den overordnede bestræbelse på at få så mange unge som muligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og det grundlæggende formål med at give unge 15-17-årige beskæftigelsestilbud er at understøtte dette.

Den beskæftigelsesrettede indsats

Denne gruppe kan få tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. For vejledning og opkvalificering gælder ingen særlige regler om varighed, og perioden må alene fastsættes konkret i forhold til den enkeltes behov. Tilbud om virksomhedspraktik kan for denne gruppe gives i op til 13 uger – med mulighed for forlængelse. De unge er omfattet af jobcentrets regler om Min plan. Det er op til KUI og jobcentret at aftale nærmere om opfølgning, Min plan og uddannelsesplan. Det er KUI, der har det overordnede ansvar for den unges uddannelsesforløb. 

Jobcentret kan efter en konkret vurdering bevilge hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og godtgørelse til hel eller delvis dækning af de udgifter, der er forbundet med at deltage. De har også mulighed for at få personlig støtte i form af en mentor.

4. Generelt om etablering af virksomhedspraktik

Etablering af virksomhedspraktik skal (for begge grupper) følge de almindelige regler, som også gælder for fx kontanthjælpsmodtagere.

Vær især opmærksom på, at arbejdsmiljølovens regler om unges arbejde skal overholdes.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10, kap. 13, kap. 17

Relateret indhold >>

Læs vores tema om unge

For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende indsats. Få viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Læs mere

Sammenhængende indsats

En sammenhængende indsats fra jobcenter og kommune er med til at fastholde den unges motivation. Færre kontaktpersoner kan sikre større tillid i dialogen med den unge.

Læs mere

Ungeanbefalinger til professionelle

Læs vores anbefalinger til dig, der til daglig arbejder med unge. Anbefalingerne skal være med til at bane vejen for, at flere udsatte unge kommer i uddannelse og job.

Læs mere

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.