Værktøj: Arbejd med kulturen

Som leder bør du sørge for at udvikle en kultur på arbejdspladsen, der skaber god trivsel, fremmer nærværet og sikrer, at man støtter op om hinanden.

I dit arbejde for lavere fravær skal du som leder se på arbejdspladskulturen. Det er et arbejde, du aldrig bliver færdig med, men jævnligt skal tage op og se nærmere på. 

Bliv klar på kulturen

Det er vigtigt, at du og virksomheden er klar over, hvilken kultur der kendetegner arbejdspladsen, og hvordan den påvirker fraværet.

Arbejdspladskultur er andet og mere end sygefravær. Helt overordnet handler det om omgangsformer og relationer til hinanden. Disse parametre er afgørende for måden, I forebygger og håndterer sygefravær på i virksomheden.

Overvej følgende spørgsmål:

 • Har vi en åben og konstruktiv dialog om de ting, der kan føre til fravær?
 • Taler vi hinanden hjem under dynen eller på arbejde?
 • Skal vi gå syge på arbejde for at være en del af fællesskabet?
 • Er vores arbejdspladskultur præget af tillid eller mistillid til de sygemeldte?
 • Opfattes kontakt til den sygemeldte som omsorg eller kontrol?

PUBLIKATION

Skab fremmøde med sund arbejdspladskultur

Tag fat om arbejdspladskulturen, når du vil have lavt sygefravær og højt fremmøde på arbejdspladsen. Det betaler sig både for virksomheden, kollegerne og medarbejderne. 

Download publikationen 'Skab fremmøde med sund arbejdspladskultur'.

Download publikation

-

 

Du får 19 sider fyldt med nyttig viden, værktøjer og øvelser, du som leder eller personaleansvarlig nemt kan bruge i hverdagen.  

Udarbejd en sygefraværspolitik

Udarbejdelse af en politik kan være en god måde at blive bevidst om arbejdspladskulturen, fordi kulturen ofte vil kunne aflæses i det sprog, I bruger, når I taler om sygefravær. Tag udgangspunkt i den daglige dialog, når kulturen på arbejdspladsen konkret skal formuleres i en sygefraværspolik.

Få gode råd til jeres sygefraværspolitik her

Skab forandring gennem åben dialog

Alle har deres egen personlige holdning og kultur i forhold til sygefravær - en holdning og kultur, der kan være meget stærkt forankret hos den enkelte.

Dialogen skal være med til at sikre, at virksomheden som en helhed har en fælles kultur og en fælles holdning. Dialog er et vigtigt element i at skabe nærvær og forebygge fravær. Både den generelle dialog mellem medarbejderne, men i særdeleshed dialogen mellem ledelse og medarbejdere.

Tag som leder ansvar for, at I skaber et rum for dialog. Brud for eksempel jeres personalemøder, fælles seminarer eller lignende og sæt gang i en proces, hvor I i fællesskab arbejder med kulturen og sætter konkrete mål.

Øvelser: Sæt fokus på fravær og nærvær

Brug eller hent inspiration i disse slides med fakta, øvelser og refleksioner (ppt) og sæt fokus på kulturen omkring fravær og nærvær på jeres arbejdsplads gennem en åben dialog. De er oplagte at have med på jeres næste personalemøde, de er lige til at printe, og det er nemt at plukke i de syv øvelser.

 1. Hvad er god trivsel på arbejdspladsen for dig?
 2. Fælles fundament: Tre fælles vædier
 3. Stop - mere - nyt
 4. Hvad tænker vi om fravær og nærvær?
 5. Hvad er fravær - og hvad er det ikke?
 6. Identificér de næste skridt
 7. Lav en liste - hvilke skuffeopgaver har vi liggende?

Sammensæt indholdet så det giver mening på netop jeres arbejdsplads og dét udgangspunkt, I arbejder ud fra. I note-feltet finder du en udførlig guide til, hvordan du kan bruge de enkelte slides.

Download slides med fakta, øvelser og refleksioner

Download slides

Metode og værktøj

Fravær/nærværsmatrix

Som start på en proces, hvor nærvær skal i fokus, må man i fællesskab forholde sig til, hvad begrebet dækker. Anvend fravær/nærværsmatrixen her på siden som redskab til at få gang i dialogen.

Læs mere
Metode og værktøj

Fravær/nærværsspil

Få gang i dialogen om sygefravær. Spillet giver mulighed for at drøfte viden om og holdninger til fravær og nærvær.

Læs mere

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her

SPØRG CABI

Spørgsmål til jeres arbejde med kulturen?

Du er velkommen til at kontakte vores sygefraværsteam. De sidder klar til at hjælpe jer godt videre, og det er gratis at spørge os til råds. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |