Lønnede timer, når borgeren er på ressourceforløbsydelse

For ledige i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb kan vejen til fuld selvforsørgelse opleves lang. Men erfaringerne viser, at selv ganske få ordinære løntimer undervejs i et længere forløb kan øge motivationen og troen på arbejde og dermed også muligheden for selvforsørgelse.

Lønnede timer i et småjob kan nemlig meget mere end en virksomhedspraktik, for det at være en medarbejder og kollega bidrager i større skala til følelsen af værdi, ansvar og positiv selvfortælling. Og derudover kommer den betragtelige økonomiske gevinst.

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere på Væksthusets hjemmeside, hvor de deler deres viden om småjobs som en vej til selvforsørgelse.

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Har du spørgsmål?

Så tag fat i os, det er gratis for kommuner at spørge vores konsulenter til råds. 

Viden og baggrund

Kontanthjælpsmodtagere

Her har vi samlet en masse fakta og inspiration til dig, der arbejder med udsatte borgere på kontanthjælpsområdet.

Læs om kontanthjælpsmodtagere
Webinar

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere