Lønnede timer, når borgeren er på ressourceforløbsydelse

For ledige i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb kan vejen til fuld selvforsørgelse opleves lang. Men erfaringerne viser, at selv ganske få ordinære løntimer undervejs i et længere forløb kan øge motivationen og troen på arbejde og dermed også muligheden for selvforsørgelse.

Lønnede timer i et småjob kan nemlig meget mere end en virksomhedspraktik, for det at være en medarbejder og kollega bidrager i større skala til følelsen af værdi, ansvar og positiv selvfortælling. Og derudover kommer den betragtelige økonomiske gevinst.

Hvordan fungerer det i praksis?

Der er lempelige regler for modregning af lønindtægter på ressourceforløbsydelse – netop for at give incitament til at tage lønarbejde undervejs i et ressourceforløb.

Når en borger på ressourceforløbsydelse har en arbejdsindtægt, nedsættes ressourceforløbsydelsen med 30 % af lønnen inklusive pension op til en løn på kr. 15.264,- før skat (2021), og derefter 55 % af lønnen.

-

I forbindelse med 'Aftale om bedre ressourceforløb' af december 2020 er der yderligere lempelser på vej. Fradraget på 30 % fjernes, så det fremover kun er indtægter over kr. 15.264,- der modregnes – og i så fald med 55 %. Det er hensigten, at det øger motivationen yderligere.

Bemærk dog, at løn under sygdom medfører fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb, så længe borgeren er ansat i samme job.

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere på Væksthusets hjemmeside, hvor de deler deres viden om småjobs som en vej til selvforsørgelse.

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Har du spørgsmål?

Så tag fat i os, det er gratis for kommuner at spørge vores konsulenter til råds. 

Viden og baggrund

Kontanthjælpsmodtagere

Her har vi samlet en masse fakta og inspiration til dig, der arbejder med udsatte borgere på kontanthjælpsområdet.

Læs om kontanthjælpsmodtagere
Webinar

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere