Fra kontanthjælp til job

Her har vi samlet fakta og inspiration til dig, der arbejder med udsatte borgere på kontanthjælpsområdet.

Kontanthjælpsreformen fra 2013 betød som bekendt, at borgere over 30 år, som modtager kontanthjælp, blev delt op i to målgrupper:

  • Jobparate
  • Aktivitetsparate.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har typisk en række personlige, sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som betyder, at de har behov for en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats. Der er flere måder at tilrettelægge den indsats på.

- Undersøgelser peger på, at sagsbehandlerens positive tro på, at den aktivitetsparate borger kan komme i job, har stor betydning for, om borgeren rent faktisk kommer i job. Motivation har enorm betydning. ALLE har brug for at vide, at der er brug for én!

Carl Eric Blach Overgaard, seniorkonsulent i Cabi

Tid og tro er vigtige elementer

Forskningsprojekter og erfaringer fra en lang række kommuner viser, at det tager tid for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere at blive klar til arbejdsmarkedet, men de afgørende elementer for succes er borgerens egen og sagsbehandlerens tro på, at det kan lade sig gøre at komme i job.

Det peger det store forskningsprojekt BeskæftigelsesIndikatorProjektet bl.a. på. 

Nogle kommuner foretager desuden langsigtede investeringer i at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job. Se fx vores tema om investeringsstrategi. I arbejdet med at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet er det vigtigt at inddrage borgeren selv i beslutningerne og have et godt samarbejde med virksomheder.

Se Cabis tema om samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Kontanthjælpsloft og 225-timers-regel

I marts 2016 gennemførte et flertal i folketinget en jobreform, hvor der blev indført et kontanthjælpsloft og en 225-timers-regel. Intentionen er her at skabe et klart incitament til, at ledige borgere kommer hurtigt i job, og at mennesker med behov for særligt hjælp får det.

Find mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og se film om

225-timers-reglen
Kontanthjælpsloftet

 

Mere inspiration

Ressourceforløb og rehabiliteringsteam
For en del aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er det nødvendigt at indgå i et ressourceforløb for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Gode råd, redskaber og cases finder du i denne guide til ressourceforløb

Unge under 30 år
Kontanthjælpsreformen sigter desuden efter, at flest muligt af de unge i målgruppen begynder på en uddannelse. Derfor er ydelsen uddannelseshjælp indført.

Veteraner
Arbejder du med veteraner så find inspiration her 

Brug for sparring i dit arbejde med kontanthjælpsmodtagere?

Tag fat i vores eksperter, det er gratis for kommuner at spørge os til råds.


Lønnede timer, når borgere er sygemeldte fra ledighed

Vi oplever stor usikkerhed i kommunerne, når sygedagpengemedarbejdere skal arbejde med lønnede timer. Derfor arbejdes der i denne del af jobcentret ikke helt så målrettet med lønnede timer, selvom borgeren varetager arbejdet i praktikken godt nok til at kunne oppebære egen løn.

Læs mere

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere
Publikation

Metodehåndbog om den jobrettede samtale

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres.

Gå til publikationen
Lovstof

Min Plan

Min Plan er borgerens og jobcentrets samlede redskab for den beskæftigelsesrettede indsats. Heri beskrives beskæftigelsesmål og indholdet af indsatsen. Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret skal løbende opdatere Min Plan i takt med, at selve indsatsen revideres.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Lønnede timer, når borgeren er på ressourceforløbsydelse

For ledige i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb kan vejen til fuld selvforsørgelse opleves lang. Men erfaringerne viser, at selv ganske få ordinære løntimer undervejs i et længere forløb kan øge motivationen og troen på arbejde og dermed også muligheden for selvforsørgelse.

Læs mere