Arbejdsmiljø

Virksomhederne har ansvar for arbejdsmiljøet. Læs om opgaverne og find links til love og bekendtgørelser.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Birgitte

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Reglerne om arbejdsmiljø angiver rammerne for, hvordan man skaber et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdet på en virksomhed skal tilrettelægges og planlægges sådan, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomheden skal desuden oplære og instruere medarbejderne i arbejdet og tilrettelægge arbejdstiden, så regler om hviletid og fridøgn kan overholdes.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsforholdene, men medarbejderne skal inddrages så meget som muligt, både hvad angår planlægningen og den løbende indsats.

Læs også om reglerne for Psykisk arbejdsmiljø.

Reglerne om arbejdsmiljø angiver rammerne for, hvordan man skaber et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det handler både om sikkerhed i traditionel forstand og om retningslinjer for et arbejdsmiljø, der reducerer de påvirkninger, der psykisk eller fysisk skader helbredet på kort eller langt sigt.

Arbejdet på en virksomhed skal tilrettelægges sådan, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Virksomhedens ansvar

Virksomheden skal sørge for, at:

  • arbejdsstedet er indrettet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • tekniske hjælpemidler anvendes forsvarligt
  • medarbejderne arbejder forsvarligt med farlige stoffer og materialer
  • medarbejderne får en hvileperiode på 11 timer pr. døgn og et fridøgn hver uge.

Virksomheden skal ikke alene sørge for medarbejdernes sikkerhed, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler, og omgangen med materialer. Det er også virksomhedens ansvar, at medarbejderne ikke udsættes for unødig støj og påvirkning fra stråling eller anden påvirkning fra farlige stoffer og materialer.

Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger så vidt muligt undgås. Virksomheden skal sørge for, at medarbejderne får den nødvendige instruktion og oplæring.

Virksomheden skal tage hensyn til medarbejdernes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger, når arbejdet skal udføres, herunder særlige hensyn til gravide og ammende medarbejdere.

Ensidigt belastende arbejde skal så vidt muligt undgås eller begrænses, og at arbejdstempoet ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse.

Virksomheden har det overordnede ansvar for arbejdsforholdene, men medarbejderne skal inddrages så meget som muligt. Der er i reglerne lagt vægt på, at udviklingen af et godt arbejdsmiljø sker i samarbejde mellem virksomhedslederen, arbejdslederen og de ansatte.

Hvert år skal arbejdsgiveren sørge for, at de nævnte parter indkaldes til en drøftelse af, hvordan det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed skal tilrettelægges og udføres.

Medarbejderne skal medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, og de skal meddele eventuelle fejl og mangler til arbejdsgiveren eller arbejdslederen.

Arbejdsgiveren skal på sin side sørge for, at medarbejderne har mulighed for selv at handle, når der er fare for deres egen eller kollegers sikkerhed, hvis arbejdsgiver eller arbejdsleder ikke kan kontaktes. Dette vil typisk kunne sikres med nedskrevne procedurer eller retningslinjer.

Virksomheder kan få hjælp til at skabe et godt arbejdsmiljø af arbejdsmiljørådgivere, der fungerer som autoriserede selvstændige konsulenter. Arbejdsmiljørådgiverne er afløsere for den tidligere ordning med Bedriftssundhedstjenester (BST).

Anvendelsen af arbejdsmiljørådgivere er som udgangspunkt frivillig, medmindre virksomheden får et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Bekendtgørelser

Relateret indhold >>

Tema om ledelse, HR og personale

Viden og værktøjer til ledere, HR-medarbejdere og personaleansvarlige, der fastholder og rekrutterer med samfundsansvar.

Læs mere

Gode råd i samarbejdet

Skab et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde mellem jobcenter og virksomhed med en forventningsafstemning.

Læs mere

Forebyg stress i organisationen

Stress og oplevelse af belastning påvirker ikke kun sygefraværet, men også vores produktivitet, energi og samarbejdsevne.

Læs mere

Spørg Birgitte

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Birgitte.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.