Hvad er AMU-uddannelse for to-sprogede?

AMU-uddannelse for to-sprogede er en mulighed for at kombinere en almindelig faglig arbejdsmarkedsuddannelse med erhvervsrettet danskundervisning.

Kombinationen af undervisning i dansk og det fagspecifikke kursus skal hjælpe deltagerne til et godt udbytte af den faglige undervisning. Disse kurser kan forlænges med 25 procent, hvis det er nødvendigt, for at deltagerne når målet med uddannelsen.

Kurser med tolk

Uddannelsesinstitutionen kan i nogle tilfælde tilbyde bestemte AMU-uddannelser med tolk.

Tolkeudgifterne skal finansieres af virksomheden eller af kommunen.

Økonomi

På kurserne er der en deltagerbetaling på mellem 100 og 200 kr. pr. dag.

Hvis kurserne indgår som en del af et IGU-forløb, er der ingen deltagerbetaling.

Hvis kurset indgår som en del af et virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik eller job med løntilskud), kan jobcentret bevilge et AMU-kursus, hvis det er afgørende for, at den nydanske borger kommer i beskæftigelse.

Dansksproglige adgangskrav

Hvis nydanskeren skal følge en ordinær uddannelse på dansk, vil det som minimum kræve et danskniveau svarende til danskprøve 2.

Ofte skal der en sprogtest til inden kursusstart.

Hvis nydanskeren skal følge en uddannelse, som er en kombination af en AMU-uddannelse i dansk og et fagligt kursus, er adgangskravet danskniveau svarende til bestået danskprøve 1.

Hvad gør vi, hvis ikke der er nok til at oprette holdet?

Ofte kan det være en udfordring at finde nok deltagere til at etablere et helt hold i lokalområdet.

Det kan derfor være en god idé at gå i samarbejde med andre virksomheder i området om behovet for kompetenceudvikling. Dermed kan vejen til at få oprettet de kurser, jeres medarbejdere har brug for, være kortere.

Mere information

Du kan kontakte det lokale VEU-center for yderligere vejledning om AMU-kurser:

Web: veu-center.dk
Telefon: 7010 1075

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde mere information om AMU-uddannelser for to-sprogede

Metode og værktøj

Trappemodellen: Illustrér muligheder og fremskridt i forløbet

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om trappemodellen som værktøj
Metode og værktøj

Hvad er de nødvendige kompetencer i jobbet hos jer?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om nødvendige kompetencer i jobbet
Metode og værktøj

Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Dyk ned i kompetencekortet