Hvad er virksomhedspraktik?

Praktikanten er ikke omfattet af en overenskomst, men er på lige fod med alle andre medarbejdere omfattet af fx arbejdsmiljølovgivningen.

Virksomhedspraktik er ikke en ansættelse men et forløb, hvor den nydanske medarbejder træner til at komme ind på arbejdsmarkedet ved at løse almindelige opgaver på en virksomhed. Ofte vil nydanskeren sideløbende gå på sprogskole.

Hvorfor vælge virksomhedspraktik?

 • Du udvikler dig som leder
 • Det styrker samarbejdet og fællesskabet på arbejdspladsen
 • Din virksomhed viser samfundsansvar
 • Du får mulighed for at se en kommende medarbejder an, inden du ansætter.

Formål med praktikken

Formålet med praktikken aftales med medarbejderen og jobcentret, men vil typisk handle om at:

 • oplære eller opkvalificere medarbejderen til at løse konkrete arbejdsopgaver på virksomheden
 • udvikle sprogkundskaberne i en praktisk hverdag
 • få generelle erfaringer med det danske arbejdsmarked og lære, hvordan det er at være på en dansk arbejdsplads.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte og antallet af personer i praktik.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik

Hvad gør vi, hvis praktikanten taler begrænset dansk?

Nydanske praktikanter vil oftest være i gang med at lære dansk og sideløbende med praktikken følge danskundervisning på en sprogskole.

I kan støtte op om sprogindlæringen og kulturforståelsen på arbejdspladsen. Brug værktøjerne under Sprog og kultur

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan tilbyde job?

Målet er altid, at nydanskeren kommer i job. 

Det er vigtigt for alle parter - både praktikanten, jobcentret og jer som virksomhed - at der er en tydelig forventningsafstemning om mulighederne for job efter endt praktik.

Selvom I ikke kan tilbyde job - heller ikke på få timer - kan en praktik godt give mening, fordi det kan give: 

 • Erfaringer til CV'et
 • Mulighed for at lære sprog
 • Faglige kompetencer
 • Viden om det danske arbejdsmarked.

Få mere at vide hos jobcenteret

Find kontaktoplysninger på dit jobcenter her

Læs mere om mentorområdet

Lovstof

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Læs lovstoffet

Småjob/lønnede timer

En ansættelse på få timer kan være en god løsning for både virksomheden og for den ledige. Ansættelse på få timer kan også kombineres med virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Denne kombination kaldes hybridpraktik.

Læs mere om småjob/lønnede timer
Viden og baggrund

Løntilskud før ordinær ansættelse

Med et løntilskud kan virksomheder blive kompenseret for de faglige, sproglige eller sociale kompetencer, den nydanske medarbejder kan mangle i starten.

Læs mere om løntilskud
Viden og baggrund

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret.

Læs mere om Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Forside pjece virksomhedspraktik
Publikation

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Har du overvejet at tage ledige socialt udsatte ind i praktik i din virksomhed? I denne pjece får du en kort gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du tager imod praktikanter.

Gå til publikationen