Virksomhedspraktik og antal ordinært ansatte (forholdstalskrav)

Spørgsmål:  

  1. Ved etablering af virksomhedspraktik som ejendomsfunktionær inden for den almene boligsektor, er det da antallet af ejendomsfunktionærer, eller antallet af samtlige ansatte i boligselskabet (HK'ere, administrativt personale, teknisk personale, mellemledere, ledere etc.), der skal tælles med i opgørelsen af antallet af medarbejdere (i relation til forholdstalskravet)?

    2. Skal den medarbejderrepræsentant, der skal underskrive, tilhøre netop den medarbejdergruppe, hvori virksomhedspraktikken skal finde sted, eller kan det være en medarbejder fra en af de andre medarbejdergrupper i boligselskabet (HK'ere, administrativt personale, teknisk personale, mellemledere, ledere etc.)?

Svar (revideret 12.1.2018):

  1. Når man skal opgøre antallet af medarbejdere, så er det antallet af ansatte i virksomheden, der skal medregnes. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt ud fra produktionsenhedsnummeret, også kaldet p-nummer.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 73.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvordan man opgør antallet af ordinært ansatte. Fx tæller personer med offentligt tilskud, projektansatte og tidsbegrænset ansatte ikke med i opgørelsen.

Læs mere om dette i Vejledning nr. 9065 af 1/2 2017 om løntilskud, pkt. 8.2. Max antal ansatte med løntilskud og i virksomhedspraktik.

  1. Reglerne for beskæftigelsesindsatsen indeholder ingen bestemmelser om, at medarbejderrepræsentanten skal tilhøre den samme faggruppe/medarbejdergruppe som den ledige.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik i Cabis lovstof under Virksomhedspraktik.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere