Andre netværk kan hjælpe nydanskeren med små og store udfordringer i et nyt land

Mange nydanskere har brug for hjælp og et større netværk i Danmark. Noget netværk etableres gennem arbejdspladsen, men der kan også være behov for at få andre på banen, som kan hjælpe med de små og store udfordringer, som en hverdag i et nyt land byder på.

Hvorfor netværk og frivillig hjælp?

Som ny borger i et fremmed land kan både arbejdspladsen og andre netværk samt frivillig hjælp bidrage til:

  • en god start på en ny tilværelse i Danmark
  • tryghed i en turbulent tid
  • sociale oplevelser
  • praktiske råd
  • tro på fremtiden.

Netværk og frivillig hjælp er til for både nydanskerens skyld, men også for at det ikke skal blive for stor en opgave for kollegerne at hjælpe med ting uden for arbejdspladsen.

Lokale frivillige kan fx hjælpe nydanskeren med:

  • at læse og forstå breve
  • at tage kontakt til myndigheder
  • IT, lektiehjælp og sproghjælp
  • idræt, sundhed og fællesskab.

Frivillige hjælper kollegaen på vej

Oplever I at komme til at stå i en situation, hvor jeres nye kollega har brug for støtte, som rækker ud over arbejdsdagen, og hvor opgaven er for stor for jer som arbejdsplads, kan I henvise til Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp.

Begge organisationer tilbyder frivillige netværkspersoner eller -familier, som kan hjælpe med at få jobbet og tilværelsen til at fungere for jeres nye kollega.

Hør her hvordan:

Kontakt kommunen eller jobcentret, hvis jeres nye kollega har brug for støtte uden for arbejdspladsen. De kan typisk formidle den videre kontakt til frivillige i lokalområdet. Alternativt kan

I kan skrive direkte til Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp på følgende adresser: vennerviservejen@rodekors.dk og frivillig@drc.dk.

Særligt for sagsbehandlere:

Det er en god idé at samle et overblik over lokale samarbejdsaftaler med frivillige organisationer, og hvordan de frivillige kan hjælpe hos jer. Del din viden med jobkonsulenterne, så de kan bringe den på banen i deres dialoger med virksomhederne.

I din dialog med borgeren, skal du også altid vurdere, om du i det enkelte tilfælde skal bringe muligheden for en frivillig mentor eller andre relevante tilbud til bordet.

Metode og værktøj

Onboarding af nydanskere

Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden virksomheden tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job, og hvordan I kommer godt fra start.

Læs mere og få gode råd