Den sociale indsats

Læs om reglerne for kommunens sociale indsats for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Kommunen har ansvaret for den sociale indsats. Indsatsen er placeret i den sociale afdeling og ikke i jobcenteret.

Målgruppen er nogle af de mest vanskeligt stillede mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og herudover først og fremmest mennesker med særlige sociale problemer.
Begrebet ”socialt udsatte grupper” omfatter hjemløse og nogle af de mest vanskelige stillede sindslidende, prostituerede, stof- og alkoholmisbrugere, incestramte, borgere med alvorlige spiseforstyrrelser, voldsramt kvinder med flere.

Den sociale indsats består af en bred vifte af forskellige hjælpeforanstaltninger, som kommunen skal stille til rådighed.

Kommunen skal desuden tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer.

Den sociale indsats er en bred vifte af forskellige hjælpeforanstaltninger, som kommunen skal stille til rådighed:

 • Rådgivning
 • Væresteder
 • Aktivitetstilbud
 • Opsøgende arbejde
 • Misbrugsbehandling
 • Beskæftigelse

Kommunens forpligtelser i den sociale indsats

Rådgivning og opsøgende arbejde

 • Kommunen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer
 • Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Den særlige sociale indsats

Kommunen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Formålet med indsatsen er:

 1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
 2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
 3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud.

Personer ude af stand til at tage vare på sig selv

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Husvilde

Kommunen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

Stofmisbrugere

Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Krav om handleplaner

Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til:

 • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Samarbejde med kriminalforsorgen

Kommunerne skal koordinere handleplaner med kriminalforsorgen med henblik på at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter.

Målgruppen for de koordinerede handleplaner er indsatte i fængsler og arresthuse, som kommunerne har pligt til at tilbyde en handleplan efter serviceloven og 15-17-årige, der har fået en ubetinget fængselsstraf som følge af voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og som kommunerne har pligt til at udarbejde en handleplan for m.fl.

Initiativet til koordinering af handleplaner påhviler kriminalforsorgen, og kommunen har ansvaret for at følge henvendelsen fra kriminalforsorgen op.
Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Se også under Beskyttet beskæftigelse.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Relateret indhold >>

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse – nemlig ved at bruge de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Sygemeldt med psykiske lidelser

Der er grund til at være særlig opmærksom, når du som sygedagpengemedarbejder arbejder med borgere, der er sygemeldte af psykiske årsager eller med funktionelle lidelser.

Læs mere

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i jobcentret, kommunen eller på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats. Se emner og tilmeld dig.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.