Arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde

Hvad siger arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde? Kort sagt skal hjemmearbejde have en fast tilbagevendende karakter for at være omfattet af Arbejdstilsynets krav til hjemmearbejdspladsen.

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at reglerne bliver fulgt – og dine medarbejdere skal medvirke til det.

  • Hvis der arbejdes hjemme mindst 7,5 time pr. uge gælder reglerne om arbejdsstedets indretning. Fx passende inventar, belysning og andre hjælpemidler. Læs mere her
  • Hvis der regelmæssigt arbejdes hjemme ved en skærm gælder reglerne om arbejde ved skærm. Ved regelmæssigt forstås mere end to timers arbejde ved skærmen den eller de dage, der arbejdes hjemme. Læs mere her
  • Reglerne om hvileperiode og fridøgn gælder som udgangspunkt også for ansatte, der arbejder hjemme. Men der er en særlig udvidet adgang til at fravige de almindelige regler, når den ansatte arbejder hjemme.

Få helt styr på reglerne for hjemmearbejde hos Arbejdstilsynet

På hjemmesiden Kropogkontor.dk kan du læse mere om regler og krav til hjemmearbejdspladsen.

Har du spørgsmål til arbejdsmiljøreglerne?

Så tag fat i vores konsulenter, som kan svare på dine spørgsmål. Det er gratis for virksomheder og kommuner at spørge vores konsulenter til råds.

Viden og baggrund

Hjemmearbejde

Coronakrisen har forandret arbejdsmarkedet, og mange virksomheder har fået flere positive erfaringer med hjemmearbejde. Det giver nye muligheder for job til mennesker med nedsat arbejdsevne, som måske har svært ved at møde fysisk på en arbejdsplads.

Læs mere