Undgå nedslidning og få et bedre arbejdsliv med sporskifteordningen

Har du et krævende fysisk arbejde med gentagende arbejdsstillinger? Så kan du ikke forvente, at din krop kan holde til det samme arbejde et helt arbejdsliv. Med sporskifteordningen kan du blive omplaceret i din virksomhed eller få nye kompetencer, så du kan skifte over til en anden branche og undgå at blive slidt ned.

Mærker du skavanker på din krop som et resultat af dit arbejde, kan det betyde, at du er i risiko for nedslidning eller allerede er nedslidt. Er det så slemt, at du har svært ved at passe dit arbejde, er løsningen ikke nødvendigvis hverken sygemelding eller førtidspension, men måske et sporskifte.

Gennem sporskifteordningen kan du tage erhvervsrettet efteruddannelse i op til otte uger. Her kan du få kompetencer, som kan gøre dig attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du lader ikke din arbejdsgiver i stikken
Det er i alles interesse, at du gør opmærksom på, at din krop er ved at være slidt. Hvis nedslidningen fører til en langtidssygemelding, er det bedre for både dig og din arbejdsgiver, at du råber op i tide. Et sporskifte koster hverken dig eller din arbejdsplads en krone. Tilskuddet fra ordningen dækker alle omkostninger i det forløb, der skal sikre dig et nyt job enten på din nuværende arbejdsplads eller i en anden virksomhed.

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig videre
Det kan være svært at tage hul på snakken om nedslidning med sin leder. Er der en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan du altid gå til vedkommende med dine bekymringer om nedslidning. Tillidsrepræsentanten kan hjælpe dig med at lægge en plan, som du og din leder sammen kan handle ud fra.

Du kan også kontakte din fagforening, eller tage hul på snakken i en trivselsamtale med din leder. Det er i din leders interesse, at du undgår et sygeforløb som en konsekvens af dit arbejde. Arbejdsskaderne bliver sjældent bedre, hvis du skal ud i de samme arbejdsstillinger ved en tilbagevenden efter et sygdomsforløb.

Sporskifteforløb kan hjælpe dig med afklaring
I en snak med din leder kan I afklare, om der er mulighed for at blive omplaceret i virksomheden. Kan du se dig selv i en anden funktion, hvis du får de rette kompetencer gennem et sporskifteforløb?

Gennem sporskifteforløbet kan du også tage efteruddannelse, der kan åbne nye jobmuligheder for dig i en helt anden branche. Du har også mulighed for at afprøve de nye kompetencer i en anden virksomhed i en praktikperiode på op til fire uger.

Vær den gode kollega
Hjælp også, hvis du kan se, at en kollega er slidt. Du skal ikke tage over for dalende funktionsniveau ved en god kollega, som skyldes fysiske smerter. Gå til din tillidsrepræsentant eller ledelsen, hvis du er bekymret for en kollegas helbred. Du hjælper din kollega.

Det kan være svært for nogen at erkende, at kroppen har begrænsninger. Især, hvis man har været i den samme funktion i mange år. Men det er aldrig for sent at sadle om. Der er også et liv på den anden side af arbejdslivet, som kroppen gerne skal holde til.

Din krop skal være forenelig med dine arbejdsopgaver. Er den ikke længere det, eller kan du allerede nu se, at den ikke vil være det i det lange løb? Så skal du overveje et sporskifte. Din arbejdsgiver tager sig af alt det administrative i forløbet.

Projekt

Sporskifteordningen

Sporskiftordningen giver medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Læs mere om ordningen