Drypvis sygefravær

Det gælder om at være opmærksom, når medarbejdere ofte er fraværende. Når faresignalerne opfanges tidligt, kan du som leder hurtigere reagere og har bedre chance for at håndtere eventuelle udfordringer og forebygge fraværet. 

Hvorfor skal du interessere dig for drypvis sygefravær?

 • Drypvis sygefravær er dyrt, fordi du som arbejdsgiver betaler den fulde udgift i sygdomsperioden
 • Det korte fravær er driftsforstyrrende bl.a. fordi, det er uforudset
 • Det korte fravær kan ende med langtidsfravær. 

Hvad kan du gøre?

Alle kan blive syge, og det kan være en udfordring at skelne det korte, hyppige fravær, som kræver en opfølgning, fra dét, som ikke gør. Som leder kan du bl.a. bruge følgende greb: 

 1. Afdæk mønstre i data
 2. Definér drypvis sygefravær
 3. Lav en sygefraværspolitik.

Guide til sygefraværspolitik

Er en delvis sygemelding det rigtige?

Hvis din medarbejder har hyppigt sygefravær, skal I overveje, om der er behov for en delvis sygemelding i en periode.

Det kan give mere stabilitet for både medarbejderen og jer.

Om delvis sygemelding


Brug data

Har du relevante data om det drypvise sygefravær og redskaber til at bruge dem, er det meget lettere at vælge en indsats, der har en positiv afsmitning på korttidsfraværet.

Typer af registreringer for drypvis sygefravær

Du skal sammen med de øvrige ledere drøfte vigtigheden af at registrere på samme måde for at kunne trække relevante data på korttidsfraværet

Dernæst skal I i fællesskab afklare, hvilke registreringer, der skal være fokus på i jeres organisation.

Hvilke typer af registreringer vil være relevante for jeres organisation?

 • Egen sygdom
 • Arbejdsulykke
 • Læge- og tandlægebesøg
 • Omsorgsdage
 • Seniordage
 • Behandling i sundhedsvæsnet
 • Mærkedage
 • Begravelse osv.

Vælg hvilke typer af registreringer af korttidsfravær, som vil være relevant for dig, og skriv dem på en liste.

Differentieret data for drypvis sygefravær

Hvis du er vant til, at korttidsfraværet bliver omtalt som et tal i procent eller antal dage, og du ikke helt ved, hvad du skal gøre for at nedbringe korttidsfraværet, kan det være hjælpsomt for dig at få omsat tallet til andre termer.

 • Mindre intervaller
  Fx 1-2 dage, 3-5 dage, 6-14 dage og 15-30 dage
 • Hyppighed
  Antal sygemeldinger (er det 12 dage fordelt over 10 gange eller 12 dage fordelt over 2 gange?)
 • Andet relevant differentiering af data
  Fx antal medarbejdere, der har korttidsfravær, antal fraværssamtaler på baggrund af korttidsfravær, alder på dem med korttidsfravær eller andet.

Overvej følgende:

 • Hvilken differentiering vil være relevant for din organisation?
 • Hvilke intervaller i dage vil være hensigtsmæssigt? (1-3 / 4-6 / 7-14)
 • Hvilken hyppighed i antal sygemeldinger vil være relevant? ( kvartalsvis, halvårligt, årligt)
 • Andet? (antal medarbejdere der har drypvis sygefravær, aldersfordelingen osv)
Afdæk mønstre

Det er effektfuldt at kigge efter mønstre i korttidsfraværet.

Det er vigtigt at have fokus på, om et mønster giver anledning til at gøre noget ved det.

Fx hvis det viser sig, at 3 ud af 6 medarbejdere i en gruppe har gentaget korttidsfravær. Så vil det være relevant at se på opgaverne, arbejdsmiljøet eller samarbejdet for at finde ud af, om det har indflydelse på korttidsfraværet.

 • Bestemte ugedage
 • Bestemte opgaver / møder på fraværsdagene
 • Medarbejdere fra samme gruppe
 • Sammenhæng med livsfaser
 • Årstidsbestemt
 • Andre mønstre.

Hvad er jeres definition af drypvis sygefravær?

Vil du gerne kunne gøre noget ved det drypvise sygefravær, har det en stor betydning at have en klar definition af, hvad drypvis sygefravær er i lige præcis din virksomhed. Det giver et klart signal til medarbejderne, når det er ens for alle.
Som leder kan du også bruge definitionen som et udgangspunkt for, hvornår der skal afholdes sygesamtale.

 • Fx ”drypvis sygefravær er fravær under xx antal dage. Det kan være enkeltstående sygemelding eller forekomme drypvis over tid.”
""

Forebyggelse af drypvis sygefravær

For at kunne sætte ind med en forebyggende indsats mod drypvis sygefravær, er der en række særlige ting, du som leder med fordel kan være opmærksom på.

Video

Forebyggelse af drypvis sygefravær

Se video, hvor du bliver guidet igennem materiale om forebyggelse af drypvis sygefravær.

I videoen får du: 

 • En metode til at skabe overblik og et værktøj til din forberedelse
 • Hjælp til at opdele forebyggelse i primær, sekundær og tertiær forebyggelse
 • Mulighed for at afdække, hvad der har indflydelse på jeres drypvise sygefravær
 • Inspiration og værktøjer til 7 forebyggende tips.Materialet i videoen er udarbejdet i forbindelse med projekt Drypvis Sygefravær 2019-2022, støttet af midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

TIP

Find mønstre i jeres APV

I jeres APV er det muligt at opnå bedre kendskab til sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljø.

Brug det som aktivt redskab til at forebygge sygefravær.

Læs mere om APV

-

Den effektfulde samtale om drypvis sygefravær

Der er flere ting, du som leder skal være opmærksom på for at få mest ud af samtalen om det drypvise sygefravær.

Det særlige ved samtalen om drypvis fravær

 • Det er dit ansvar som leder at balancere mellem hensynet til både den enkelte, kollegaer og opgaven
 • Drypvis fravær er svært at planlægge sig ud af og har derfor større konsekvens for opgaveløsningen
 • Afhold tidligt en samtale om drypvis fravær
 • Brug en kalender til at skabe overblik over hyppigheden af fravær
 • Forbered dig grundigt, og følg hyppigt op.

Video

Samtalen om det drypvise sygefravær

Se video, hvor du bliver guidet igennem materiale til samtalen om drypvis sygefravær.

I videoen får du: 

 • En metode til at skabe overblik og et værktøj til din forberedelse
 • En model til at balancere mellem flere hensyn i afholdelsen af den effektfulde samtale
 • Viden om, at der er flere former for samtaler, du kan benytte dig af i arbejdet med det drypvise sygefravær
 • Et konkret redskab, der kan bruges i samtalen
 • En skabelon til, hvad der kan gøres før, under og efter en samtale om det drypvise sygefravær.


Klik på billedet for at åbne videoen

Materialet i videoen er udarbejdet i forbindelse med projekt Drypvis Sygefravær 2019-2022, støttet af midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.


Værktøjer til den effektfulde samtale

10-70-20 modellen

Brug modellen, og få mest ud af den svære samtale om drypvis sygefravær.

Hent værktøjet

Sygefraværstrekanten

Brug værktøjet til at sikre, at der tages hensyn til både medarbejderen, kollegaerne og kerneopgaven.

Gå til værktøjet

Svære samtaler

Få viden og værktøjer i publikationen: "Når samtaler med medarbejdere er svære".

Se publikationen

- Jeg har brugt Cabi til to uddannelsesdage med arbejdsmiljøorganisationen, hvor vi havde sat fokus på "Det påvirkelige korttidsfravær". Cabi bragte nye anskuelser omkring sygefravær ind i gruppen og har bidraget til en forståelse for, at sygefravær er et fælles ansvar i vores virksomhed.

HR Manager, IKEA Aarhus

SPØRG CABI

Vil I sænke det drypvise fravær?

Book os til en sparring om det drypvise sygefravær på jeres virksomhed.
Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

 

Sådan gør andre virksomheder

Se, hvordan tre virksomheder er lykkes med at skabe resultater på korttidsfraværet gennem en systematisk indsats.

Case

West Pharmaceuticals: Data og systematik knækkede kurve

Med et datasystem ved hånden, der automatisk varsler om medarbejderes korte, hyppige fravær, har lederne hos West Pharmeceuticals fået teknisk hjælp til hurtigt at kunne gribe ind.

Læs case
Case

Migatronic: Lavere fravær gennem klar ledelse og fokus på arbejdsmiljøet

Klare holdninger til sygefravær fra ledelsen og hurtig indgriben holder sygefraværet ned hos Migatronic.

Læs case
Case

Kobbelgården: Tillid og åben kultur er vejen frem, når fraværet skal ned

Hvis et højt sygefravær skal ned, er det nødvendigt at få det på dagsordenen, og virksomhedens sygefraværspolitik og praksis om sygefravær skal udøves på alle ledelseslag. Det er erfaringen fra bostedet Kobbelgården.

Læs case