Som konsulenthus hjælper vi jer med konkrete udfordringer

Med udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer rådgiver Cabi virksomheder, kommuner, jobcentre og andre professionelle i hele landet. 

Vi udvikler praksisnære løsninger i tæt dialog med kunderne. Det kan fx være om faglige temaer som

  • sygefravær, ledelse af en mangfoldig medarbejdergruppe eller stress, mistrivsel og arbejdsmiljø
  • tværfaglig organisering, styrkelse af virksomhedsamarbejde og andre beskæftigelsesrelevante temaer.

Vi arbejder med:

  • oplæg med udgangspunkt i fagligt område
  • workshops
  • kurser og kompetenceudvikling
  • procesfacilitering 
  • evaluering, analyse og kortlægning af årsager.

Referenceliste over virksomheder

Cabi har gennem de sidste par år løst konsulentopgaver inden for bl.a. sygefravær og trivsel i en lang række virksomheder landet over.

Se oversigten

Referenceliste over jobcentre og kommuner

Cabi har gennem de sidste par år gennemført udviklingsaktiviteter i adskillelige kommuner landet over.

Se oversigten

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Cabi.Core.Models.GridModels.FeatureSectionViewModel.

Viden og baggrund

Læs mere om Cabi

Cabi er et landsdækkende non-profit videns-, netværks- og formidlingshus. Vi arbejder på at fremme virksomhedernes samfundsansvar og skabe plads til flere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Cabi

Find medarbejder

Grundlaget for Cabis produkter til jobcentre og virksomheder er en medarbejdergruppe bestående af konsulenter, administrativt personale og formidlingsmedarbejdere.

Læs mere