Kørepenge til mentor

Spørgsmål:

Kan man i forbindelse med en eller flere mentoraftaler bevilge kørepenge til mentor?
Det kunne være aktuelt, f.eks. hvis samme person er mentor for flere borgere og derfor har brug for at køre i bil for at besøge de forskellige uddannelsessteder eller virksomheder, hvor borgerne er.

Svar (12.2.2018):

Der findes ikke særlige regler om kørepenge til mentorer. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
”§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.”

Hvordan honoraret fastsættes, og om der i aftalen med den enkelte mentor kan inkluderes kørepenge/dækning af transportudgifter er der ikke fastsat nærmere regler om. Det må afhænge af den konkrete aftale. Hvis man er i tvivl kan man kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs mere om reglerne for brug af mentor under Cabis lovstof i teksten Mentor.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere