Virksomhedsliste

Mål

Målet med Virksomhedslisten er at synliggøre de virksomheder, der gerne vil ansætte tidligere udsendte fra Forsvaret eller som ser positivt på henvendelser fra veteraner. Listen er landsdækkende og er oprettet ifm. projektet. Den opdateres fortsat og ligger tilgængelig her

Virksomhedslisten er en hjælp til jobsøgende veteraner, der via listen kan se hvilke virksomheder, der positivt gerne vil have henvendelser fra veteraner. Samtidig er Virksomhedslisten en hjælp for jobcentre, veterancentret, veterankoordinatorer og andre, der gør en indsats for at få veteraner i job på det civile arbejdsmarked.

Målgruppen

Målgruppen for Virksomhedslisten er både virksomheder, veteraner og professionelle omkring den tidligere udsendte.

Tidsramme

En Virksomhedsliste kan i princippet ligge tilgængelig uden tidsbegrænsning. Det er vigtigt, at man jævnligt markedsfører listen for dels af få nye og flere virksomheder på, dels sikre, at veteraner får kendskab til listen. Virksomhedslisten kræver, at der er en synlig og kontaktbar person på de nævnte virksomheder. Hvis listen skal forblive aktuel, er det nødvendigt at sørge for, at den opdateres jævnligt. Denne opgave skal placeres hos en navngiven person.  

Samarbejdspartnere

For at sikre, at kendskabet til listen kommer bredest muligt ud, er det tilrådeligt at have andre organisationer med ift. at formidle viden om listens eksistens. Det gælder både ift. at finde flere virksomheder til listen og ift., at flere veteraner ser listen.

Opgaver 

(hvis du vil oprette en virksomhedsliste fra scratch)

En Virksomhedsliste skal fungere som en digital liste, der nemt kan opdateres. Start derfor med at finde ud af på hvilken hjemmeside listen skal etableres. Det kan være en fordel at starte med at finde virksomheder til listen gennem samarbejdspartnere. Definer hvilke ramme I sætter op for jeres Virksomhedsliste, herunder hvad virksomhederne forpligtiger sig til. Find inspiration i Cabis Virksomhedsliste her

Fastlæg, hvem der er kontaktperson og ansvarlig for opdatering.

Lav en enkel formidlingsplan, der rækker tre til seks måneder frem. Husk at følge op og evaluere, hvordan det går. Husk også at informere virksomhederne løbende om tiltag, resultater, etc.

Skabeloner

En Virksomhedsliste skal være overskuelig for både virksomheder og jobsøgende veteraner. Hold den derfor enkel i mængden af informationer. Find inspiration i Cabis Virksomhedsliste her  

- Jeg ved, at det gør ondt, hvis man ufrivilligt stopper hos forsvaret og mister meningen, sammenholdet og identiteten i det, man laver. Nogen går fra at være supermand til at græde over noget, man slet ikke kan forklare. Man vil ikke associeres med at være en stakkel med PTSD. Vi har brug for at høre, at der er brug for os, og at det ikke er ligegyldigt, at vi ikke møder op, så man kan være en slags supermand alligevel.

Anonym veteran

Gå til de øvrige koncepter

Klik på det koncept, du gerne vil læse mere om
Metode og værktøj

Jobmatch-arrangement

På et Jobmatch-arrangement er målet, at veteraner møder virksomheder, som er repræsenteret af personer, der kan tale om jobmuligheder med deltagerne.

Læs mere om konceptet
Metode og værktøj

Makkerordning

Makkerordningen er skabt som et initiativ mellem veteraner i job og ledige, jobsøgende veteraner.

Læs mere
Metode og værktøj

Briefing & Kaffe

Briefing & Kaffe er et enkelt koncept, hvor virksomheder åbner dørene og giver en kop kaffe på et fastsat tidspunkt i en bestemt uge landet over eller i et afgrænset område.

Læs mere om konceptet

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet. 

Har du spørgsmål til konceptet?