Ret og pligt til tilbud

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har ifølge beskæftigelsesindsatsloven ret og pligt til beskæftigelsestilbud.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Ret og pligt-reglerne handler om, hvem der skal have tilbud hvornår og hvor længe, men ikke om hvor mange timer. Hovedopdelingen i ret og pligt-reglerne er på henholdsvis ledige og unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Reglerne om timer og tilbud handler om statslig refusion.

Tilbuddene består af virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud, og vejledning og opkvalificering . Særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb kan dog ikke gives som et ret- og pligt tilbud.Udtrykket ret og pligt betyder, at den ledige på den ene side har ret til et tilbud, og på den anden side også pligt til at tage imod et tilbud. Jobcenteret har pligt til at give den ledige et tilbud, senest når tidspunktet for ret og pligt til beskæftigelsestilbud indtræder.

Jobcenteret skal udarbejde Min plan sammen med den ledige, inden indsatsen iværksættes. *Herunder integrationsydelsesmodtagere.

Ret og pligt - forsikrede ledige

Forsikrede ledige har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger. 

Forsikrede ledige har ret og pligt til tilbud senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed*.

Forsikrede ledige har ikke ret eller pligt til efterfølgende tilbud i deres ledighedsperiode.

*Tilbud om ansættelse med løntilskud skal være afgivet inden for fristen og være påbegyndt senest 3 uger efter fristen - hermed kan kravet om minimum 6 måneders sammenlagt ledighed inden ansættelse i privat løntilskud overholdes.

Ret og pligt – kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.

Kontanthjælpsmodtagere har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til et beskæftigelsestilbud.


Har en test vist, at en kontanthjælpsmodtager har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har desuden ret til at få tilbud om realkompetencevurdering.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i aktive tilbud, skal jobcentret overveje en anden indsats, fx mentorstøtte, indtil personen kan deltage i et aktivt tilbud. Tilbud om mentorstøtte kan gives for en periode på 6 måneder.

Ret og pligt – uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere har hurtigst muligt og senest efter 1 måned ret og pligt til at påbegynde det første beskæftigelsestilbud. De har fortsat pligt til at tage imod beskæftigelsestilbud i hele ledighedsperioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 måneder mellem de tilbud, som jobcentret bevilger.

Har en test vist, at en uddannelseshjælpsmodtager har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

For aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i aktive tilbud, skal jobcentret overveje en anden indsats, fx mentorstøtte, indtil personen kan deltage i et aktivt tilbud. Tilbud om mentorstøtte kan gives for en periode på 6 måneder.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 113

Relateret indhold >>

Forenklet beskæftigelsesindsats

Få overblik over, hvad ændringer i Loven betyder for dit arbejde. Færre proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere

Arbejder du inden for kontanthjælpsområdet, kan du her på siden finde fakta og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Sygedagpenge

Det er vigtigt at give støtte til, at den sygemeldte borger kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.