Ret og pligt til tilbud

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har ifølge beskæftigelsesloven ret og pligt til beskæftigelsestilbud.

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 113

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Ret og pligt-reglerne handler om, hvem der skal have tilbud hvornår og hvor længe, men ikke om hvor mange timer. Hovedopdelingen i ret og pligt-reglerne er på alder, og hvornår en person har ret og pligt til tilbud. Reglerne om timer og tilbud handler om statslig refusion.

Tilbuddene består af mentorstøtte, virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering og ansættelse med løntilskud.

Udtrykket ret og pligt betyder, at den ledige på den ene side har ret til et tilbud, og på den anden side også pligt til at tage imod et tilbud. Jobcenteret har pligt til at give den ledige et tilbud, senest når tidspunktet for ret og pligt til beskæftigelsestilbud indtræder.

Jobcenteret skal udarbejde Min plan sammen med den ledige, inden indsatsen iværksættes. *Herunder integrationsydelsesmodtagere.

Ret og pligt - forsikrede ledige

Forsikrede ledige har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger. 

Forsikrede ledige under 30 år har ret og pligt til første tilbud, seneste efter sammenlagt 13 ugers ledighed.

Forsikrede ledige mellem 30 og 49 år har ret og pligt til første tilbud senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed*.

Forsikrede ledige, de er fyldt 50 år, har ret og pligt til første tilbud senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed.

Forsikrede ledige har ikke ret eller pligt til efterfølgende tilbud i deres ledighedsperiode.

*Tilbud om ansættelse med løntilskud skal være afgivet inden for fristen og være påbegyndt senest 3 uger efter fristen - hermed kan kravet om minimum 6 måneders sammenlagt ledighed inden ansættelse i privat løntilskud overholdes.

Ret og pligt – kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere har senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Har en test vist, at en kontanthjælpsmodtager har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har desuden ret til at få tilbud om realkompetencevurdering.

En aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i aktive tilbud, har ret og pligt til mentorstøtte, indtil personen kan deltage i et aktivt tilbud. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et aktivtilbud. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i et aktivtilbud, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.

Når en jobparat har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

For aktivitetsparate er perioden 12 måneder.

Ret og pligt – uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere har hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde aktivtilbud og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbuddene.

Har en test vist, at en uddannelseshjælpsmodtager har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

En aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager, som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan deltage i aktivtilbud, har ret og pligt til mentorstøtte, indtil personen kan deltage i aktivtilbud. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et aktivtilbud. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.