Sådan kommer din virksomhed i gang

Kom igang med at finde medarbejdere og få løst opgaverne i jeres virksomhed. Socialt ansvar handler om et ansvar overfor mennesker, der har svært ved selv at få og fastholde et job. Det handler samtidig om at udvide arbejdsstyrken, så virksomhederne kan få de medarbejdere, de har brug for. 

Tænk social ansvarlighed ind i jeres strategi

Socialt ansvar skal give mening og støtte op om dem, I er og vil være. Derfor er det givtigt at arbejde strategisk med socialt ansvar, så I vælger indsatser og tiltag, der bringer det i spil, som I kan. Til gavn for den enkelte, for jeres virksomhed og for samfundet som hele.

Når jeres tiltag forankres strategisk i jeres virksomhed organisationen og knyttes til jeres kerneopgave og jeres værdisæt, så kan socialt ansvar og CSR være med til at styrke jeres omdømme, jeres indtjening og jeres generelle trivsel.

Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til

 • kunder
 • leverandører
 • medarbejdere
 • og det omgivende samfund 

ind i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Hvor skal vi starte?

Der er mange forskellige aktiviteter, I kan sætte i gang fx: 

- Aktiviteter inden for forebyggelse 

Det kunne være fanstaltninger i forhold til

 • nedslidning og ulykker
 • reduktion af kort- og langsigtet sygefravær
 • forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • sundhedsfremme og stressforebyggelse, herunder en aktiv sygefraværspolitik samt work-life-balance.

- Aktiviteter inden for fastholdelse

Det kunne være initiativer til

 • omskoling og kompetenceudvikling
 • arbejds tilpasning ved sygdom og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 
 • rotationsordninger. 

- Aktiviteter inden for inklusion

Det kunne fx være via

 • beskæftigelse og virksomhedspraktik uanset køn, alder, kulturel baggrund, handicap eller længerevarende ledighed
 • udnyttelse af alle ressourcer, heriblandt personer fra grupper, der står svagt og har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvilke muligheder har jeg?

Jeg har brug for hjælp til opgaver få timer om ugen, hvad gør jeg? Jeg vil gerne oprette en praktikstilling, hvad gør jeg? Jeg har en kandidat, som mangler kompetencer, hvilke muligheder har vi? Få overblikket og svar på alle dine spørgsmål, så du allerede i dag kan komme igang med at finde arbejdskraft.

Få overblikket og svarene her

- Socialt ansvar er vigtigt, fordi alle har noget at byde ind med, og rent økonomisk er det på alle måder en dårlig forretning for samfundet, hvis de ikke får mulighed for det.

Ella Petersen, udviklingschef i Cabi

Tag en snak med jobcentret om mulighederne

I samarbejde med jobcentret kan I rekruttere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Det giver jer mulighed for at skabe og skræddersy arbejdskraft til lige præcis de opgaver, I skal bruge hoveder og hænder til. På den måde tager I som virksomhed ansvar for egen forretning og sikrer den nødvendige arbejdskraft samtidig med, at flere kommer i job.

Find dit lokale jobcenter

Læs, hvordan XL-BYG Vorupgruppen får kompetent arbejdskraft gennem jobcentret

- Cabi sørger for, at medarbejderne og lederne bliver klædt på til at være socialt ansvarlige, uden at det forstyrrer kerneopgaven i virksomheden.

Signe Bloch-Krarup, projektleder i Cabi

Bliv partner med en socialøkonomisk virksomhed

Måske har din virksomhed ikke selv kapacitet til at give en håndsrækning til ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Et simpelt skridt på vejen til at agere socialt og samfundsansvarligt kan være at handle med en socialøkonomisk virksomhed.

Se Cabis temaside om socialøkonomi

Mere viden om socialt ansvar

Erhvervsstyrelsen har på denne hjemmeside samlet en masse nyttig viden, værktøjer, lovgivning og inspiration omkring virksomheders sociale ansvar. 

Læs mere på www.samfundsansvar.dk

Har du brug for et godt råd? 

Kontakt vores konsulenter, hvis du vil vide, hvordan du kommer i gang med at tage socialt ansvar. Vores rådgivning er gratis.

Tilbud

Tilbud til virksomheder

Virksomheder har i mere end 20 år brugt Cabi gennem arrangementer, viden og værktøjer og netværk. Se vores tilbud særligt rettet mod virksomheder.

Se tilbud til virksomheder
Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Viden og baggrund

Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om de forskellige grupper i samfundet, som du kan give en håndsrækning.

Læs mere om rekruttering fra kanten
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering