Hvad er IGU?

IGU er en to-årig uddannelse, som kombinerer arbejde med uddannelse. Målgruppen for IGU'en er ​flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har boet i Danmark i en årrække. 

Ordningen er en forsøgsordning, og IGU kan påbegyndes frem til 31.12.2027.

IGU står for integrationsgrunduddannelse. IGU er en mulighed for jer for at forme den arbejdskraft, I har brug for, ved at kombinere opgaverne på arbejdspladsen med anden undervisning eller kurser.

Undervisningen sammensættes ud fra, hvad der er relevant i forhold til de opgaver, den nydanske medarbejder skal udføre hos jer, og kan bestå af fx AMU-kurser, FVU, AVU, HF-enkeltfag eller danskuddannelse.

Den tid, den nydanske kollega er hos jer, skal have elementer af oplæring og træning, så medarbejderen efterfølgende kan tage et ordinært job eller en uddannelse.

IGU kan påbegyndes med eller uden en forudgående praktik eller løntilskudsstilling der giver nydanskeren og virksomheden mulighed for at lære hinanden at kende.

På vores lovstofside om IGU kan du orientere dig om bonus ved ansættelse, varighed og økonomi. 

Få hjælp til at finde kandidater

Jobcentret kan hjælpe med at finde de rette IGU-kandidater til din virksomhed.

Nogle jobcentre tilbyder desuden at oprette forløbene sammen med jer. Kontakt jeres lokale jobcenter og hør mere om mulighederne i jeres kommune.

I kan også selv slå en IGU-stilling op på Jobnet. Husk, at "IGU" skal fremgå af overskriften. 

Blanketter og vejledninger

På integrationsviden.dk finder du de relevante blanketter og vejledninger. Du kan bl.a. se:

  • hvordan du opretter en IGU-aftale i VITAS
  • eksempler på undervisningsplaner
  • skabelon for gennemførelsen af IGU.

Vil du vide mere?

Du kan få mere af vide hos Jobservice Danmark som tilbyder hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere (hotline tlf: 7220 0350).

Du kan læse mere om AMU-branchepakker på børne og undervisningsministeriets hjemmeside

For industrien

Dansk Industri har udarbejdet en vejledning til at ansætte nydanskere i IGU-forløb inden for industrien:

Læs vejledningen her

Flere brancher

Se Foreningen Nydanskers eksempler på uddannelsesindhold inden for forskellige brancher.

Tilskud til sprogmakkerordning

Virksomheder kan søge om tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere for IGU-ansatte.

Læs mere om mulighederne og hent ansøgningsskema

Lovstof

Regler for integrationsgrunduddannelsen - IGU

Integrationsgrunduddannelsen er et 2-årigt uddannelsesforløb for flygtninge og familiesammenførte, der har behov for opkvalificering med henblik på varig og ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Ordinær ansættelse

Når kandidaten har de rette kompetencer og erhvervserfaring, kan du ansætte den nydanske medarbejder på helt ordinære vilkår og ud fra gældende overenskomst.

Læs mere om de ordinære vilkår