Hvad er IGU?

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret. Ordningen er en forsøgsordning, og IGU kan påbegyndes frem til sommeren 2022.

IGU står for integrationsgrunduddannelse. IGU er en mulighed for jer for at forme den arbejdskraft, I har brug for, ved at kombinere opgaverne på arbejdspladsen med anden undervisning eller kurser.

I skal ansætte en nydansker i to år, hvoraf han eller hun skal følge undervisning 20 uger undervejs.

Undervisningen sammensættes ud fra, hvad der er relevant i forhold til de opgaver, den nydanske medarbejder skal udføre hos jer, og kan bestå af fx AMU-kurser, FVU, AVU, HF-enkeltfag eller danskuddannelse.

Den tid, den nydanske kollega er hos jer, skal have elementer af oplæring og træning, så medarbejderen efterfølgende kan tage et ordinært job eller en uddannelse.

IGU kan påbegyndes med eller uden forudgående en praktik, der giver nydanskeren og virksomheden mulighed for at lære hinanden at kende.

En lille film om IGU

I denne korte film får du svar på, hvad IGU er, hvem den er rettet mod, og hvordan man kommer i gang:

Varighed

2 år, heraf udgør skoleperioderne 20 uger.

Økonomi

Lønnen følger satsen for EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse).

Hvis der ikke er nogen EGU-sats i den overenskomst, virksomheden er omfattet af, aflønnes IGU eleven med elevsatserne for første og andet år fra uddannelsesområdets overenskomst og omfattes ligeledes af opsigelsesvarslerne herfra.

Eksempler på satser:

For en af overenskomsterne på butiksområdet i HK's overenskomst er den månedlige elevløn:

 • 1. år: 12.132 kr.
 • 2. år: 13.429 kr. 

OBS! Satserne er gældende frem til marts 2022

For DI's overenskomst på industriområdet er følgende gældende: 

 • 1. år: timeløn på 72,50 kr.
 • 2. år: timeløn på 82,25 kr.

OBS! Satserne er gældende frem til 2023

I skoleperioderne får nydanskeren en godtgørelse fra kommunen.

Personen er omfattet af de almindeligt gældende arbejdsvilkår på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver opnår en bonus på op til kr. 40.000:

 • kr. 20.000 (efter 6 mdr. forløb)
 • kr. 20.000 (når 2 års IGU er gennemført).

Få hjælp til at finde kandidater

Jobcentret kan hjælpe med at finde de rette IGU-kandidater til din virksomhed.

Nogle jobcentre tilbyder desuden at oprette forløbene sammen med jer. Kontakt jeres lokale jobcenter og hør mere om mulighederne i jeres kommune.

Blanketter og vejledninger

På integrationsviden.dk finder du de relevante blanketter og vejledninger. Du kan bl.a. se:

 • hvordan du opretter en IGU-aftale i VITAS
 • eksempler på undervisningsplaner
 • skabelon for gennemførelsen af IGU.

Vil du vide mere?

Du kan få mere af vide hos Jobservice Danmark som tilbyder hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere (hotline tlf: 7220 0350).

Du kan læse mere om AMU-branchepakker på børne og undervisningsministeriets hjemmeside

For industrien

Dansk Industri har udgivet en vejledning til at ansætte nydanskere i IGU-forløb inden for industrien:

Hent 10 enkle skridt til IGU

For detailbranchen

Til detailbranchen er der udviklet tre forskellige forløb, som kan anvendes i forbindelse med IGU. De tre forløb retter sig mod job som:

 • butiksmedarbejder
 • kundeservicemedarbejder
 • lager- og logistikmedarbejder.

Flere brancher

Se også Foreningen Nydanskers eksempler på uddannelsesindhold inden for forskellige brancher.

Hvad er erfaringerne med IGU?

BC Hospitality Group, Arriva, Danfoss og ISS giver gode tips og fortæller om deres erfaringer med IGU i inspirationskataloget Virksomheder integrerer flygtninge (udgivet af VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, 2016)

undefined

Lovstof

Regler for integrationsgrunduddannelsen - IGU

Integrationsgrunduddannelsen er et 2-årigt uddannelsesforløb for flygtninge og familiesammenførte, der har behov for opkvalificering med henblik på varig og ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Ordinær ansættelse

Når kandidaten har de rette kompetencer og erhvervserfaring, kan du ansætte den nydanske medarbejder på helt ordinære vilkår og ud fra gældende overenskomst.

Læs mere om de ordinære vilkår
Viden og baggrund

Prøvekør samarbejdet med en praktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at teste samarbejdet med en nydansker inden en eventuel ansættelse eller IGU-aftale uden, at virksomheden har lønudgifter.

Læs mere om virksomhedspraktik
Viden og baggrund

Få kompensation for manglende kompetencer under oplæring

Med et løntilskud kan virksomheder blive kompenseret for de faglige, sproglige eller sociale kompetencer, den nydanske medarbejder kan mangle i starten.

Læs mere om løntilskud