Værktøjer og cases til sagsbehandlere og jobkonsulenter

Her har vi samlet gode tips og værktøjer til samtalen med borgeren. Du finder bl.a. en tjekliste til samtalen om begrænsninger, et dialogskema m.m. Nederst er der en masse konkrete cases med mulige løsninger, som du kan lade dig inspirere af. 

Nøglepersonen er omdrejningspunktet

Alle jobcentre har i dag ansat en eller flere nøglepersoner, som er videnspersoner på handicapområdet. Det er ofte nøglepersonen, der behandler ansøgningen om handicapkompenserende ordninger.

Brug handicapnøglepersonen som sparringspartner, når I skal vurdere muligheder og behov.

Find frem til jeres lokale handicapnøgleperson på Stars hjemmeside

Tips til den gode samtale

Samtalen med borgeren er det vigtigste redskab for at skabe en positiv forandring. Her er et par tips til at skabe rammen om den gode samtale, særligt når borgeren har kognitive udfordringer:

  • Send dagsorden til møderne eller udarbejd den sammen i starten af mødet, så den ligger foran jer
  • Gør det tydeligt, hvad samtalen skal handle om
  • Arbejd visuelt, fx med skalaspørgsmål, som I tegner op eller plus/minus oplistning
  • Gør rammer og aftaler meget konkrete
  • Sørg for at samle op på møderne sammen med borgeren – gerne i stikord
  • Gør det tydeligt og konkret, hvad der skal ske til næste gang.
-

Dialogskema

Vi har lavet et dialogskema, som du kan bruge til at undersøge, hvilke tidligere erfaringer borgeren har. Brug det i din samtale.

Download dialogskema

Du kan også hente et eksempel på et udfyldt skema.

Download udfyldt skema

 

Forventningsangst

De fleste kender til, at det kan være svært at begynde på et nyt sted. Det at møde ind den første dag på en ny arbejdsplads kan være svært, og især for en person, der grundet sygdom har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid, vil det kunne fremprovokere en form for ”forventningsangst”. Hvad vil der komme til at ske, og hvordan vil det mon gå?

For at det ikke munder ud i, at angsten tager overhånd, så personen ikke møder op eller sygemeldes, kan det være en god hjælp at italesætte fra starten, at opstarten kan komme til at fylde rigtigt meget; særligt lige op til og i de første dage. Og at det er helt normalt. For når I har talt om det på forhånd, kan I også lave aftaler om, hvad personen gør, hvis det pludselig bliver for meget. På den måde kan I måske redde en praktik, der ellers var blevet afbrudt i utide.

Download figur

Casesamling om kompensation af kognitive funktionsnedsættelser

Se eksempler på, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan anvendes i praksis. Med en casesamling indhentet fra 12 jobcentre i Danmark, håber vi at give dig et indtryk af, hvad der kan lade sig gøre inden for ordningens rammer og inspirere til, at redskaberne i ”Lov om kompensation til handicappede i erhverv” i højere grad bliver brugt til borgere med psykiske eller kognitive handicap.

Læs casesGratis informationspjece 

Brug pjecen til dialogen med virksomheder i din kommune, når I taler om kompensationsmuligheder for psykiske funktionsnedsættelser hos medarbejderne.

Efter udprint kan du på pjecens bagside tilføje dine egne kontaktoplysninger.

Så har de virksomheder, du giver pjecen til, altid dine oplysninger ved hånden, hvis de skal fastholde eller rekruttere en medarbejder med en funktionsnedsættelse.

Download pjecen

-

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Gratis service for alle kommuner.

Viden og baggrund

Hjemmearbejde er et ekstra redskab i din værktøjskasse

Har du oplevet at sidde med en borger, som bare virkelig gerne vil have et job, men fysiske eller psykiske udfordringer gør det svært at finde det gode match med en virksomhed? Her kan hjemmearbejde være vejen til beskæftigelse.

Læs mere

Vil du vide mere om handicap og beskæftigelse?

Læs mere om et arbejdsliv med en funktionsnedsættelse på
Socialstyrelsens videnplatform om handicap og beskæftigelse