Kom i gang med at lave en sygefraværspolitik

På siden her guider vi jer trin for trin. Vi har også lavet en skabelon, I kan lade dig inspirere af. 

Der kan være mange måder at komme i gang på, når I vil lave jeres politik.

Start fx med at overveje:

 • Har I allerede en praksis, I kan tage udgangspunkt i?
 • Hvilke emner skal den indeholde?
 • Skal den kun handle om håndtering af sygefravær, eller skal den også handle om at forebygge?
 • Hvordan skal balancen være mellem hensynet til den enkelte sygemeldte, teamet/afdelingen og virksomhedens drift?
 • Er det udelukkende ledelsen, der skal være med til at formulere en politik, eller skal I have en inddragende proces? Hvem skal inddrages?

- Processen med at få nedskrevet vores politik har synliggjort de muligheder, vi har i vores virksomhed. Men det har også givet ledelsen en indsigt i, hvor vi havde brug for nye tiltag for at matche den kultur, vi ønsker.

Leder i et mellemstort anlægsgartnerfirma

GUIDE

Følg disse 6 trin og kom i mål med jeres politik

En måde at komme i gang på kan være følgende:

Trin 1: Ledelse og tillidsvalgte drøfter på et indledende møde (fx i Samarbejdsudvalget eller Arbejdsmiljøorganisationen) behovet for en sygefraværspolitik, og hvilke værdier den skal indeholde.

Drøftelserne kan fx tage udgangspunkt i firmaets:

 • fraværsstatistik
 • mønstre for medarbejdernes fravær
 • den seneste APV og/eller trivselsundersøgelse.

Tag også stilling til, hvordan medarbejderne inddrages og orienteres. Inddragelse fremmer, at jeres politik står stærkt.

Trin 2: Ledelse og tillidsvalgte melder mundtligt ud til virksomhedens ansatte om intentionerne med at udarbejde en politik. Det kan fx foregå på et fyraftensmøde. Det er ikke nok med skriftlig information.

De ansatte skal gerne have mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på intentionerne med en politik.

Trin 3: Sygefraværspolitikken skrives og kan fx indeholde:

 • Hensigten med og grundlaget for politikken
 • Hvem har hvilke roller og ansvar for, at politikken er aktiv i virksomheden
 • Hvordan, hvornår og hos hvem melder man sig syg?
 • Kan man aftale fx delvis sygemelding eller hjemmearbejde, hvis det er en mulighed?
 • Hvornår skal der være kontakt i et sygefraværsforløb?
 • Procedurer ved fraværssamtaler? Hvornår? Hvem afholder dem etc.?
 • Hvilke støttemuligheder har lederen? Fx automatisk reminder ift. at afholde samtale, skabelon til samtaler og handleplaner
 • Hvilke muligheder tilbyder I ift. fastholdelse af medarbejdere
 • Forebyggende indsatser
 • Muligheder for fastholdende indsatser
 • Tiltag for at fremme sundhed og trivsel.

Brug vores skabelon og se et eksempel på, hvordan en politik kan laves. Gå til skabelon og eksempel

Trin 4: Sygefraværspolitikken træder i kraft og formidles ud i alle hjørner af virksomheden

Trin 5: Sygefraværspolitikken evalueres (fx i Samarbejdsudvalget eller Arbejdsmiljøorganisationen) og justeres efter behov.

Trin 6: Lav et lille skriv om jeres sygefraværspolitik, som alle nyansatte får til at orientere sig i.

- En sygefraværspolitik skal jo justeres ind imellem. Sidst tog vi den op for at par år siden i et forum med ledere og tillidsvalgte og fik politikken ajourført. Efterfølgende blev ændringerne informeret ud til alle niveauer i virksomheden.

Leder i en mellemstor produktionsvirksomhed

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om sygefraværspolitik?

Så er du velkommen til at kontakte vores sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |