Sygefraværstrekanten

Det drypvise sygefravær har betydning for flere på arbejdspladsen. Brug sygefraværstrekanten til at styre sygefraværssamtalen. På den måde sikrer du dig, at du får taget de rigtige hensyn og holder fokus på at mindske fraværet og sikre driften. 
Medarbejderen

  • Hensynet til medarbejderen
    Kræver åbenhed og tillid
  • Fokus på fraværet ikke sygdommen.

Balancen ved drypvis sygefravær

-

Kerneopgaven

Fokus på den fælles kerneopgave, der skal løses.
Teamet/kollegerne

  • Hensynet til kollegerne
  • Fokus på det fælles ansvar.

Balancen mellem tre hensyn

Som leder skal du i samtalen om det drypvise sygefravær balancere mellem tre hensyn. 

Hensynet til den enkelte medarbejder

Hold fast i, at samtalen ikke skal være fokuseret på sygdom, men på hvordan fraværet mindskes.

Hensynet til kollegerne eller teamet

Tag hensyn til de øvrige medarbejdere i de aftaler, der laves om den fælles opgaveløsning for at sikre, at driften hænger sammen.

Hensynet til den opgave, der skal løses

Få afklaret om medarbejderen føler sig godt klædt på til opgaven eller om der er brug for omfordeling.

Download sygefraværstrekanten 

Download sygefraværstrekanten i en printvenlig pdf-udgave.

Brug den som forberedelse til sygefraværssamtalen eller som støtte under selve samtalen. 

Download værktøj


-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om den effektfulde samtale ved drypvis sygefravær? 

Så kontakt vores rådgiverteam, som har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |