Voksenlærling

En lærling, som er fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen påbegyndes, har mulighed for at få fagets mindsteløn som voksenlærling.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt.

Tilskud og tilskudsperiode er afhængig af, om lærlingen har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, har været i beskæftigelse m.v. inden uddannelsesstart. 

Ordningen administreres af jobcenteret. Arbejdsgiveren skal sende ansøgning om tilskud til jobcentret i borgerens bopælskommune.

Uddannelser der kan bevilges tilskud til

Der kan bevilges tilskud til erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Der kan ikke ydes tilskud til uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent m.v., hvis personen har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster. 

Uddannelse af ledige mv.

Målgruppen er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere*, uddannelseshjælpsmodtagere*, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb, personer på ledighedsydelse, revalidender, førtidspensionister og ledige selvforsørgende.

*Inklusive modtagere af overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Der kan bevilges tilskud til erhvevsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Der er ikke, som for beskæftigede, krav om, at uddannelsesaftalen skal være indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft.

Der kan gives tilskud til en arbejdsgiver, såfremt voksenlærlingen i de ovennævnte målgrupper er ufaglært, har en forældet uddannelse, eller har mere end 6 måneders forudgående sammenlagt/sammenhængende ledighed.

Uddannelse af beskæftigede

Når beskæftigede skal have en uddannelse med tilskud, skal uddannelsesaftalen være indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder 2 gange om året en liste ("positivlisten") over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.

Ordningen kan desuden ikke anvendes af beskæftigede med en erhvervsuddannelse. For at få tilskud skal voksenlærlingen være ufaglært. Heller ikke en forældet eller en uddannelse, der ikke har været anvendt i 5 år, giver adgang til tilskud.

Voksenlærlingetilskuddet

Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i praktiktiden hos arbejdsgiveren, når der er tale om en beskæftiget ufaglært. Tilskuddet gives i op til 2 år af den aftalte uddannelse.

Tilskuddet udgør 45 kr. pr. time i praktikperioden for ledige mv. som nævnt ovenfor. Tilskuddet kan gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.

Voksenlærlingetilskud og andre tilskud

Man kan ikke kombinere tilskud. Arbejdsgiveren skal erklære, at virksomheden til samme praktikpladsophold ikke har modtaget eller vil modtage offentlig støtte efter andre regler herunder efter reglerne om sygedagpenge eller modtagelse af en økonomisk præmie eller bonus efter AUB-reglerne.

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 23

Vejledninger

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9018 af 15/1 2020 til voksenlærlingeordningen.

Relateret indhold >>

Forenklet beskæftigelsesindsats

Få overblik over, hvad ændringer i Loven betyder for dit arbejde. Færre proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper.

Læs mere

Revalidering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere

Arbejder du inden for kontanthjælpsområdet, kan du her på siden finde fakta og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.