Lovpligtig opfølgning

Efter 2½ år er kommunen forpligtiget til at lave den første opfølgning på fleksjobbet ved at kontakte medarbejderen, som er i fleksjob. Her følger jobcentret op på, om der er sket ændringer i fleksjobbet. Herefter følger jobcentret op for hvert 2½ år. 

Vi opfordrer til, at I som virksomhed deltager i samtalen for at være med til at sætte mulighederne for udvikling på dagsordenen.

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes.

OBS: Jobcentret kan vælge hyppigere opfølgning end hvert 2½ år.

Fordele ved at deltage i opfølgningen som virksomhed

Ved at deltage i den lovpligtige opfølgning kan I:

 • få hjælp til at finde løsninger på, hvordan I konkret kan udvikle fleksjobbet
 • få hjælp til at vurdere, om arbejdsintensiteten har ændret sig, siden fleksjobbet blev etableret
 • få vejledning om eventuelle støttemuligheder
 • høre jobcentrets erfaringer med, hvordan man udvikler fleksjob i andre virksomheder.

Spørgsmål du kan stille jobcentret ved opfølgning

Når du deltager i medarbejderens opfølgningssamtale, har du mulighed for at tage ekstra ansvar for din medarbejders videre udvikling.

Disse spørgsmål kan du med fordel stille jobcentrets udsendte medarbejder:

 • Kan du se nye muligheder for at få nye arbejdsopgaver?
 • Kan du se nye og gode løsninger på den måde, fleksjobbet fungerer på i dag?
 • Findes der noget støtte, som kan afhjælpe de skånebehov, der er?
 • Har du gode erfaringer fra andre virksomheder, som vi kan lade os inspirere af?
 • Kan du se nye områder, hvor det kan være oplagt at udvikle fleksjobbet?
 • Hvem kan vi kontakte, hvis der sker ændringer, som vi gerne vil drøfte med jer?

Har du spørgsmål i forbindelse med opfølgningen?

Det er gratis for virksomheder at spørge vores konsulenter til råds om ansatte i fleksjob. Ring eller skriv til Carsten Lunden. 

Metode og værktøj

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Læs mere om udvikling i fleksjobbet
Viden og baggrund

Afskedigelse af fleksjobansat

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om afskedigelse af fleksjobansat

Seneste nyheder

Hacer Arslan Gürkan er Cabis nye juniormarketingkonsulent

Nyansat juniormarketingkonsulent hos Cabi skal styrke arbejdet med data

Videnshuset Cabi har udvidet kommunikations- og marketingteamet ved at ansætte Hacer Arslan Gürkan som juniormarketingkonsulent. Hacer kommer fra en stilling som marketingassistent hos BioXpedia, og hos Cabi skal hun sætte fokus på datadrevet markedsføring.

Fritidsjob gavner de unge, virksomhederne og samfundet. Særligt for de sårbare unge gør et fritidsjob en stor forskel. Og så kan unge i fritidsjob blive en del af løsningen på virksomheders mangel på arbejdskraft. Foto: Istock

Unge i fritidsjob er win-win for alle – også inden de fylder 15 år

Mange virksomheder har typisk ikke tradition for at ansætte unge i fritidsjob. Særligt ikke dem under 15 år. Det betyder, at de går glip af muligheden for at tilknytte unge, som kunne have en fremtid inden for deres branche. Tendensen synes dog at vende, da Coop og flere kommuner nu er begyndt at åbne mere op for unge i fritidsjob – også dem under 15 år.

Der er penge at spare for jobcentre, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

Det betaler sig at hjælpe virksomheder, når en medarbejder mistrives

Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.