Lovpligtig opfølgning

Efter 2½ år er kommunen forpligtiget til at lave den første opfølgning på fleksjobbet ved at kontakte medarbejderen, som er i fleksjob. Her følger jobcentret op på, om der er sket ændringer i fleksjobbet. Herefter følger jobcentret op for hvert 2½ år. 

Vi opfordrer til, at I som virksomhed deltager i samtalen for at være med til at sætte mulighederne for udvikling på dagsordenen.

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes.

OBS: Jobcentret kan vælge hyppigere opfølgning end hvert 2½ år.

Fordele ved at deltage i opfølgningen som virksomhed

Ved at deltage i den lovpligtige opfølgning kan I:

  • få hjælp til at finde løsninger på, hvordan I konkret kan udvikle fleksjobbet
  • få hjælp til at vurdere, om arbejdsintensiteten har ændret sig, siden fleksjobbet blev etableret
  • få vejledning om eventuelle støttemuligheder
  • høre jobcentrets erfaringer med, hvordan man udvikler fleksjob i andre virksomheder.
-

Spørgsmål du kan stille jobcentret ved opfølgning

Når du deltager i medarbejderens opfølgningssamtale, har du mulighed for at tage ekstra ansvar for din medarbejders videre udvikling.

Disse spørgsmål kan du med fordel stille jobcentrets udsendte medarbejder:

  • Kan du se nye muligheder for at få nye arbejdsopgaver?
  • Kan du se nye og gode løsninger på den måde, fleksjobbet fungerer på i dag?
  • Findes der noget støtte, som kan afhjælpe de skånebehov, der er?
  • Har du gode erfaringer fra andre virksomheder, som vi kan lade os inspirere af?
  • Kan du se nye områder, hvor det kan være oplagt at udvikle fleksjobbet?
  • Hvem kan vi kontakte, hvis der sker ændringer, som vi gerne vil drøfte med jer?

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Har du spørgsmål i forbindelse med opfølgningen?

Det er gratis for virksomheder at spørge vores konsulenter til råds om ansatte i fleksjob. Ring eller skriv til Carsten Lunden. 

Portrætbillede Carsten Lunden
Metode og værktøj

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Læs mere om udvikling i fleksjobbet
Viden og baggrund

Afskedigelse af fleksjobansat

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om afskedigelse af fleksjobansat