Fravær/nærværsspil

Få gang i dialogen om sygefravær. Spillet giver mulighed for at drøfte viden om og holdninger til fravær og nærvær.

Brug spillet til at få gang i en dialog om, hvad der er fravær - og hvad der ikke er - i en organisation. Spillet kan bruges til at belyse de mange forskellige holdninger til fravær, der findes.

Spillets indhold

Indholdet består af fem indholdskategorier og 34 kort med udsagn, som igennem drøftelse og dialog i fællesskab skal placeres inden for en af de ni kategorier.
Kategorierne er:

  1. Bruger en selvbetalt fridag
  2. Hanker op i mig selv og tager på arbejde
  3. Ikke helt på toppen og melder mig syg
  4. Tager en betalt fridag (feriedag, afspadsering eller lign.)
  5. Tager naturligvis på arbejde
  6. Tager en snak med nærmeste leder
  7. Aftaler at komme hurtigst muligt
  8. Arbejder hjemme i det omfang det er muligt
  9. Barns 1. sygedag

Spillet kan fx gennemføres på et møde, et seminar eller lignende. Vær blot opmærksom på, at der skal være en eller flere personer til stede, som har grundigt kendskab til regler, politikker og kutymer på sygefraværsområdet.

Download spillet:

Spilvejledning (pdf):

Download spilvejledning

De ni kategorikort (pdf)

Download kategorikort

Fravær-nærværskort (pdf)

Download fravær-nærværskort

Download samlet pakke i printvenlig version (pdf).
(indeholder spilvejledning, ni kategorikort og fravær-nærværskort) 

Download samlet pakke

 

Printvejledning:

Åbn pdf-filerne og udskriv på almindeligt A4-papir. Klip derefter kortene ud efter de stiplede linjer.

God fornøjelse!

Fravær/nærværsspillet er udviklet af Anne Marie Sandal, Holbæk Kommune og tilpasset af Cabi.

Metode og værktøj

Fravær/nærværsmatrix

Som start på en proces, hvor nærvær skal i fokus, må man i fællesskab forholde sig til, hvad begrebet dækker. Anvend fravær/nærværsmatrixen her på siden som redskab til at få gang i dialogen.

Læs mere

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til spillet?

Så tag fat vores sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |