Når samtaler med medarbejdere er svære

I denne e-bog finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, starte, navigere i og følge op på en svær samtale. 

Svære samtaler omhandler emner eller situationer, som på en eller anden vis påvirker medarbejderens fremmøde og indsats på arbejdspladsen. Svære samtaler tager emner som fravær, mistrivsel, utilstrækkelig arbejdsindsats, mobning, samarbejdsvanskeligheder eller misbrugsproblemer op. Trods reaktioner og ubehag er udfordringen at tage samtalen alligevel – og få noget godt ud af det!

Publikationen er delt ind i tre faser med hver sine ledelsesopgaver. 

  • før samtalen
  • under samtalen
  • efter samtalen.

Prioriterer du alle tre faser og har succes med samtalerne, kan de medvirke til at skabe trivsel, forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere og sikre kvalitet og produktivitet.

Publikationen er udarbejdet i 2018.

Udfyld formularen og hent din gratis e-bog

Når samtaler med medarbejdere er svære

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til svære samtaler med dine medarbejdere?

Så kontakt vores trivsels- og sygefraværsteam. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere
Tilbud

Ledersparring

Står du med en udfordring inden for medarbejderhåndtering, hvor du mangler sparring? Sparring hos en af vores konsulenter i Cabi kan være nøglen til at komme videre og tænke nyt.

Book en ledersparring