Mixerpulten: Visuelt værktøj til brug ved samtalen med medarbejderen

Når en medarbejder er udfordret fysisk eller på sin mentale trivsel, kan det være godt at visualisere tingene, når man sidder sammen, for på den måde at skabe konkrete rammer og aftaler, ud fra en drøftelse der er baseret på realiteter.

Et mål kræver en plan, der kan møde virkeligheden. Der kan være flere veje at gå, for at komme i mål. 

Mixerpultens formål er at skabe dialog og refleksion, så der kommer balance i mellem opgaver, tid og ansvarlighed i en periode, hvor der er brug for justeringer for at tilgodese mistrivsel eller fysiske udfordringer.

Brug værktøjet i samtalen med din medarbejder.

Hent værktøj

-

FLERE VÆRKTØJER

På siden her får du et overblik over alle de værktøjer, vi stiller gratis til rådighed til dit arbejde. Værktøjerne er både til forebyggelse og håndtering af sygefravær. Gå til værktøjer

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til, hvordan du bruger Mixerpulten?

Spørg vores sygefraværsteam, de sidder klar til at hjælpe dig med at bruge værktøjet. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Publikation

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Gå til publikationen