Virksomhedspraktik og forsørgelsesgrundlag

Spørgsmål:  

Kan man komme i virksomhedspraktik, hvis man har en (ustabil) deltids-indtægt som sit eneste forsørgelsesgrundlag?

Svar (revideret 12.2.2018):

Ja, hvis man er helt eller delvis ledig og tilhører en af jobcentrets målgrupper. Det er i givet fald jobcenteret, der vurderer, om en person skal have tilbud om at deltage i en virksomhedspraktik.

Man skal være opmærksom på, at en virksomhedspraktik ikke er en ansættelse, hvor der udbetales løn, eller i sig selv giver ret til en forsørgelsesydelse. Deltageren får den ydelse, fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, som vedkommende fik før forløbet. Det følger heraf, at personer, der er selvforsørgende ledige, fx på grund af ægtefællens indtægter, ikke vil have ret til forsørgelsesydelser under en virksomhedspraktik.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 45.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik under Cabis lovstof i teksten Virksomhedspraktik.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere