Virksomhedsservice

Virksomhedsservice er både en organisering og en tilgang til virksomhederne.

Organisering af kontakten til virksomhederne er forskellig i kommunerne. Nogle har samlet alle konsulenter i en afdeling (virksomhedsservice) – både konsulenter der er opsøgende og de som arbejder for bestemte målgrupper og konkrete borgere.

Andre har organiseret sig med en mindre gruppe opsøgende konsulenter som samtidig varetager ordinær rekruttering – mens de konsulenter som arbejder med borgere længere væk fra arbejdsmarkedet er ansat i andre afdelinger.

God virksomhedsservice er en hjørnesten i jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, og dækker jfr seneste beskæftigelsesreform: .

  • Rekrutteringsservice
  • Fastholdelsesservice
  • Opkvalificeringsservice

 Skærp jobcentrets profil som virksomhedernes servicepartner med værktøjerne på denne side. Alle er de et skridt på vejen mod bedre virksomhedsservice.

Værktøjer til god virksomhedsservice

Værktøjerne er hver især bud på, hvad god virksomhedsservice er, og hvad jobcentrene konkret kan tilbyde virksomhederne inden for servicesporene.

Nogle af værktøjerne kan omsættes af virksomhedskonsulenterne direkte i samarbejdet med virksomhederne. Andre værktøjer indeholder elementer af strategisk og ledelsesmæssig prioritering. 

Klik på overskriften for at komme til et værktøj:

1. Overblik over mulighederne - Jobcentrets servicekatalog

Værktøjet illustrerer, hvordan I kan gribe arbejdet an med at skabe et katalog, der med udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, gør det tydeligt, hvad de kan få hjælp til i netop jeres jobcenter. 

Skab overblik - virksomhedsservice

Download værktøjet Skab overblik

2. En indgang - hotline til jobcentret

Gør det let for virksomhederne at komme i kontakt med jobcentret med en hotline.

Skab en nem og direkte adgang til en medarbejder, der kan hjælpe med præcis information - det er vejen til et godt samarbejde.

Hotline - virksomhedsservice

I værktøjet kan du læse om specifikationskrav til en hotline og om de overvejelser, jobcentret skal gøre sig forud for oprettelsen af en hotline. 

Download værktøjet Hotline - én indgang til jobcentret

3. En kontaktperson - den nære relation til virksomheden

God service kræver kendskab og en god relation til virksomheden. En fast kontaktperson kan sikre det serviceniveau og den faste relation, som mange virksomheder efterspørger.

undefined

Værktøjet opstiller de overvejelser, jobcentret skal gøre sig forud for indførelsen af en kontaktpersonordning, og giver gode råd til, hvordan ordningen kan udmøntes i praksis. 

Download værktøjet En kontaktperson

4. Digitale selvbetjeningsløsninger - hjælp til selvhjælp

En hjørnesten i samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder er den digitale selvbetjeningsløsning.

Virksomhederne kender ikke til alle mulighederne for digital selvbetjening. Sørg for, at de bliver hjulpet godt på vej på jobcentrets og kommunens hjemmesider - suppleret med en supportfunktion i jobcentret, hvor virksomhederne kan spørge til råds.

undefined

Læs mere om digitale selvbetjeningsløsninger, herunder VITAS, som bliver lovpligtig pr. 1. december 2016, i værktøjet. Her får du også gode råd til at hjælpe virksomhederne i gang.

Download værktøjet Digitale selvbetjeningsløsninger

5. Jobcentret som rekrutteringspartner

Hjælp virksomhederne med at finde de rette kandidater til jobbet. Især små virksomheder, som ikke har et stort HR-apparat, har et godt udbytte af at få hjælp til rekrutteringen.

I mange tilfælde kan jobcentret hjælpe virksomhederne med at finde jobkandidater, der matcher deres behov for arbejdskraft, og dermed lette rekrutteringen for virksomhederne.

undefined

Værktøjet hjælper jer i gang med at udbyde servicen som rekrutteringspartner for virksomhederne i jeres lokalområde. Få gode råd til at synliggøre ordningen samt inspiration til fx at samarbejde på tværs af kommunegrænser for at gøre det nemmere for virksomheder at finde de rette kandidater i hele landet.

Download værktøjet Jobcentret som rekrutteringspartner

6. Branchespecifik jobbørs

En branchespecifik jobbørs, hvor virksomheder og ledige kan mødes, giver virksomhederne et bedre grundlag for at rekruttere medarbejdere.

undefined

I værktøjet finder du gode råd til opbygning af en branchespecifik jobbørs og tips til at finde deltagere.

Download værktøjet
Branchespecifik jobbørs

7. Forebyg sygefravær med fastholdelsesservice

Der er penge at spare, hvis jobcentret kommer tidligt på banen og hjælper virksomheder og medarbejdere med at forebygge eller afkorte sygefraværet.

Som jobcenter kan I med fordel udvide jeres fastholdelsesservice til at kontakte virksomhederne før der overhovedet er en sygedagpengesag. Forebyg sygefravær med mere opsøgende arbejde og reklame for jobcentrets serviceydelser.

undefined

Værktøjet giver tips til, hvad en offensiv fastholdelsesservice kan indeholde og til, hvordan I søsætter og synliggør ordningen.

Download værktøjet Fastholdelsesservice

8. Mentor i virksomheden - systematisk socialt ansvar

En ordning, hvor en frikøbt mentor fra jobcentret har base ude i en virksomhed, kan være en effektiv måde at få flere udsatte ledige ud i virksomhederne.

Med en mentor til at have fuldt fokus på opgaven ude i virksomheden, bliver det sociale ansvar sat mere i system og virksomhedens barrierer for at tage imod en udsat ledig bliver lavere.

undefined

Værktøjet illustrerer de overvejelser, der går forud for oprettelsen af en mentorordning og tildelingen af mentortilskud til en virksomhed.

Download værktøjet Mentor i virksomheden

9. Partnerskabsaftale med virksomheder

Gør virksomhederne til din professionelle samarbejdspartner med en partnerskabsaftale. Aftalen skaber et godt grundlag for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem jobcenter og virksomhed.

Partnerskabsaftale - værktøjer til virksomhedsservice

Igennem et partnerskab med en virksomhed får jobcentret en fast aftager af ledige borgere. Aftalen kan også være en vej til mere systematisk samarbejde om sygemeldte medarbejdere.

Download værktøjet Partnerskabsaftale med virksomheder

Brug denne tjekliste og få klarlagt roller og procedurer

Mange virksomheder ønsker en personlig kontakt og opfølgning fra jobcentres side. Med andre ord ønsker de helt enkelt service. Skal I leve op til dette ønske, viser erfaringer, at den interne organisering og koordinering skal være på plads for at kunne sikre en systematik i samarbejdet.

Derfor skal der være en klar rollefordeling samt klare procedurer, som sikrer:

  • at I er enige om i jobcentret, hvad du har med i tasken af redskaber og tilbud, når du besøger virksomhederne.
  • at de rette personer får besked, når der kommer nye virksomheder til kommunen, så I systematisk kan opsøge dem.
  • at I reagerer hurtigt på virksomhedernes henvendelser på baggrund af klare aftaler om svarfrister m.m.
  • at du og dine kolleger ved, hvilke områder de andre i jobcentret sidder med, så I kan samarbejde og udnytte hinandens ressourcer bedst muligt.
  • at du og dine kolleger har et fælles billede af, hvordan I samarbejder om at skabe det helt rigtige match mellem virksomheden og den ledige.
Tilbud

Tilbud til kommuner

Se vores tilbud til kommuner og fagprofessionelle, der gerne vil styrke din beskæftigelsesfaglige profil.

Se tilbud til kommuner