Socialt frikort til socialt udsatte

Socialt frikort er en forsøgsordning, som bliver permanentgjort fra 2025. Ordningen giver mennesker med komplekse sociale problemer mulighed for at have en vis indtægt, uden de bliver trukket i skat og offentlige ydelser. 

Hvorfor socialt frikort? 

Et arbejdsfællesskab er et af de stærkeste fællesskaber, vi har. Socialt frikort-ordningen åbner muligheden for, at mennesker med komplekse sociale problemer bliver en del af fællesskabet. 

Trods svære udfordringer, så har nogle af de mest udsatte borgere ressourcer at byde på, og mange vil gerne arbejde, hvis de rette muligheder er der.

Samtidig giver det sociale frikort mennesker i udsatte positioner mulighed for, at de kan arbejde og tjene penge på vilkår, som de kan leve op til.

VIDEO

Fordelene ved socialt frikort

Se hvordan virksomheder kan ansætte medarbejdere med socialt frikort og vinde tid for kollegaerne.

 

Vær opmærksom på, at beløbsgrænsen er forhøjet til 40.000 kr., siden videoen blev produceret. 

Hvad er socialt frikort

 • Socialt frikort giver mulighed for at tjene 41.280 årligt, uden at de bliver trukket i skat og offentlige ydelser
 • Målgruppen for det sociale frikort er personer med komplekse sociale problemer
 • Man skal vurderes langt fra arbejdsmarkedet og uddannelse (man må ikke have haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder)
 • Det sociale frikort kan anvendes ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v.
 • Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Læs mere om vilkårene på socialfrikort.dk

Case: En medarbejder på få timer kan sagtens skabe stor værdi

Efter aldrig at have været på arbejdsmarkedet har Lærke landet sit første job ved hjælp af det sociale frikort.

Læs casen

Eksempler på opgaver, der bliver løst under social frikort-ordningen

Hvilke slags job og opgaver er der til frijobbere? 

De potentielle brugere af det sociale frikort har forskellige udgangspunkter, erfaringer og kompetencer. Det sætter vide rammer for både jobtyper og brancher.

For nogle kan der dog være begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre på en dårlig dag. Og derfor kan det være afgørende for en succesfuld ansættelse, at opgaverne er enkle og overskuelige og uden en stram deadline. 

Undervisning

Oliver blev af et menighedsråd hyret ind i undervisningen hos konfirmander til at fortælle de unge om livet som udsat.

Forefaldende arbejde

Hans arbejder i en cafe, hvor han løser forefaldende arbejde som oprydning, rengøring, etc.

Rundvisninger

Leo laver rundvisninger i Aarhus, hvor han fortæller om livet som hjemløs og udsat.

Lagerarbejde

Bente får somme tider opgaver på et lager, hvor varer skal pakkes ud.

Klargøring af feriehuse

Solveig arbejder for et udlejningsfirma, hvor hun klargør sommerhuse mellem udlejninger.

Lukning af butik

Signe blev ansat til at varetage nogle opgaver ifm. med at rydde en butik, som skulle lukke.

Pleje af udearealer

Michael arbejder for en møbelbutik, hvor han får opgaver, når der skal gøres lidt ekstra på udendørsarealerne.

Flyttehjælp

Jørgen og Erik har indimellem opgaver for et service- og flyttefirma fx hjælper de med mindre flytninger.


VIDEO

Det sociale frikort blev vejen til job

Se her, hvordan Trekantens El Teknik ApS i Vejle med god hjælp fra det lokale jobcenter fik Claus ansat med socialt frikort. Til stor gevinst for alle parter.

Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Hent opgaveværktøjet
Viden og baggrund

Småjobs/lønnede timer

Set fra borgerens synsvinkel viser erfaringer, at selv få ordinære løntimer ofte kan øge motivationen og troen på arbejde for den enkelte borger.

Læs om småjobs/lønnede timer

Frijobbernes motivation

– for at anvende socialt frikort:

 • At der er brug for en
 • At forbedre sin økonomi
 • At være en del af et fællesskab
 • At få en bedre hverdag
 • At være sammen med andre
 • At få anerkendelse
 • At skabe og have værdi.

Virksomhedernes motivation 

– for at ansætte frijobbere:

 • Få frigjort faste medarbejderes tid til kerneopgaven
 • Få løst opgaver, som ikke kræver kernekompetencer
 • Få løst opgaver, som ellers ikke bliver løst
 • Bidrage til at løse lokalt sociale udfordringer
 • Tage socialt ansvar
 • Styrke virksomhedens ESG og CSR-regnskab.
Publikation

Det sociale frikort

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Gå til publikationen
Publikation

Evaluering af Projekt Socialt Frikort til flere

Evalueringsrapporten formidler projektets resultater og videregiver erfaringer til inspiration for de øvrige danske kommuner. Publikationen bidrager derned også med et bud på, hvordan rammerne for ordningen kan justeres, så socialt frikort bliver en større succes.

Gå til publikationen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til socialt frikort?

Så tag fat i Anette eller Ea

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |