Cases fra kommune til kommune

Se eksempler på, hvordan andre kommuner løfter beskæftigelsesindsatsen og får flere udsatte ledige i job eller uddannelse.

Kommer du fra en virksomhed og vil du se, hvordan andre lykkes med at tage socialt ansvar ved at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige? Så tag et kig på vores virksomhedscases

Har du spørgsmål til vores cases, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8612 8855

 

Ballerup: Beregninger giver rettesnor for beskæftigelsesindsatsen

Gennem investeringer på nøje udvalgte områder målretter Jobcenter Ballerup sin beskæftigelsesindsats til at få antallet af borgere på offentlig forsørgelse ned. 

Læs mere om beskæftigelsesindsatsen hos Jobcenteret i Ballerup

Byvåben Ballerup Kommune

Silkeborg: Borgere udvikler ressourceforløb

I Silkeborg er der etableret et tæt samarbejde mellem jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg. Et af resultaterne er en frivillig og borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer om, hvad der skal til i et ressourceforløb.

Læs mere om ressourceforløbet i Silkeborg Kommune

Byvåben og logo Silkeborg Kommune

Halsnæs: Gode erfaringer med en helhedsorienteret ungeindsats

Kommunerne skal med den nye reform på ungeområdet styrke den helhedsorienterede indsats for unge. Vi har hentet inspiration til den helhedsorienterede indsats i Halsnæs.

Læs mere om den helhedsorienterede ungeindsats

Byvåben og logo Halsnæs Kommune

Jobcenter Vejle: Stil krav til os

I Vejle vil det lokale jobcenter lempe flere svage ledige ind på jobmarkedet, og det kræver virksomheder, der vil samarbejde om at løfte opgaven. Til gengæld kan jobcentret tilbyde god hjælp til virksomhederne. Og det er tilladt at stille krav til jobcentret.

Læs casen fra Jobcenter Vejle

-

Ishøj: Ledelse i øjenhøjde

Rengøringsafdelingen under Ishøj Kommune gør meget ud af at dyrke fællesskabet blandt medarbejderne for at sikre den gode trivsel. Det fortæller rengøringsleder Jørn Hansen.

Læs mere om, hvordan de sikrer trivslen i Ishøj Kommune

Byvåben og logo Ishøj Kommune

Silkeborg: Jobcenteret får mange flere i job

Antallet af nyoprettede fleksjob steg med 86 procent på knap to år, efter at Silkeborg Kommune satte fokus på det interne, tværfaglige samarbejde i jobcentret mellem erhvervskonsulenter, fleksjobambassadører og sagsbehandlere.

Læs om etablering af fleksjob i Silkeborg Kommune

Byvåben og logo Silkeborg Kommune

Sønderborg: Alle ansatte skal føle sig velkommen

Uanset om man hedder Jensen og kommer fra en skranke i den tidligere nabokommune eller er en helt nyansat Fatimah, så skal medarbejderne føle sig som en del af en fælles arbejdspladskultur i Sønderborg Kommune.

Læs mere om arbejdet med arbejdspladskultur i Sønderborg

Logo Sønderborg Kommune

Horsens: Har fundet en god model

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs mere om Horsens Kommunes opskrift til at få unge i job

Logo Horsens Kommune

Odder: Forebyggelse og hurtig opfølgning fik fraværet ned

Systematisk fokus på sygefraværet og hurtig opfølgning over for syge medarbejdere har fået fraværet ned i Ældreservice i Odder Kommune.

Læs mere om arbejdet med fravær i Odder Kommune

Byvåben og Logo Odder Kommune

Lyngby-Taarbæk: Ressourceværksted

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret et ressourceværksted for borgere, som skal i ressourceforløb. Det bygger på gode relationer og får borgerne til at tage ansvar for egen sag.

Læs mere om ressourceværkstedet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byvåben og logo Lyngby-Taarbæk kommune

Horsens: Ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre

Horsens Kommune har etableret ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre. I forløbet er der nøje fokus på borgernes sundhed, som ofte er en udfordring for borgere i ressourceforløb.

Læs mere om ressourceforløbet i Horsens Kommune

Logo Horsens Kommune

Halsnæs: Tæt dialog om virksomhedspraktik

I Halsnæs Kommune er der et særligt fokus på at etablere virksomhedspraktik tidligt i ressourceforløbene. Det betyder, at der er stort fokus på parallelle indsatser, hvor virksomhedspraktikken er i gang samtidig med andre aktiviteter som fx forløb med en diætist, varmtvandstræning eller et behandlingsforløb i psykiatrien.

Læs mere om fokus på praktik i Halsnæs Kommune

Byvåben og Logo Halsnæs Kommune

Hedensted: Opskrift på det succesfulde ressourceforløb

Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller anden grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Læs mere om de gode resultater fra Hedensted Kommune

 

Silkeborg: Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere er en gevinst 

Investeringen i ekstra mandskab, it, kørsel og administration har givet Silkeborg Kommune gevinst. Flere er kommet i fleksjob eller ordinært arbejde og uddannelse, mens færre er endt på førtidspension.

Læs casen om Silkeborg Kommunes succesfulde investering

Byvåben og logo Silkeborg Kommune

Aarhus: Stor succes med at få borgere fra ledighedsydelse til fleksjob

Investeringen i fire ekstra jobkonsulenter og oprettelsen af en central pulje til midlertidige fleksjob har medvirket til, at flere borgere er flyttet fra ledighedsydelse til ordinært fleksjob i Aarhus.

Læs casen om Aarhus Kommunes indsats

Byvåben og logo Aarhus Kommune

Hjørring: Investering på 125 mio. kr. skal få flere i job

En flerårig investering i hele Hjørring Kommunes beskæftigelsesindsats skal få flere i job. Vejen dertil går bl.a. gennem bedre tværfagligt samarbejde samt en øget virksomhedsrettet indsats, og de første erfaringer peger i den rigtige retning.

Læs mere om Hjørring Kommunes investering i beskæftigelse

Byvåben og logo Hjørring Kommune

Slagelse: Partnerskaber tilknytter virksomheder til jobcenter

Siden 2007 har Slagelse Kommune satset på at lave partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det giver et tæt samarbejde og flere muligheder for begge parter.

Læs mere om partnerskabsaftalerne i Slagelse Kommune

 

Logo Slagelse Kommune

Aalborg: Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse

Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Læs mere om Aalborg Kommunes erfaringer med vejledning af unge

 

Aalborg Kommune logo

Kolding: Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcenteret

Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs cases om et succesfuldt samarbejde i Kolding

Byvåben og logo Kolding Kommune

Herning: Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

I projektet “Kompetencebeviser til udsatte unge” har ungetilbuddet NextJob fra Herning Kommune, OCN-Danmark samt virksomheder arbejdet sammen om kompetencebeviser til udsatte unge. Formålet med projektet har været at forbedre fysisk og/eller psykisk handicappede unges muligheder for at komme i praktik og beskæftigelse.

Læs mere om unge-projektet i Herning Kommune

 

Byvåben og logo Herning Kommune

Fra virksomhed til virksomhed

Cases om, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige.

Læs mere