Cases fra kommune til kommune

Her på siden kan du se eksempler på, hvordan andre kommuner løfter beskæftigelsesindsatsen og får flere udsatte ledige i job eller uddannelse.

Kommer du fra en virksomhed og vil du se, hvordan andre lykkes med at tage socialt ansvar ved at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige? Så tag et kig på vores virksomhedscases

Har du spørgsmål til vores cases, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8612 8855

Cases

Ballerup: Beregninger giver rettesnor for beskæftigelsesindsatsen
Gennem investeringer på nøje udvalgte områder målretter Jobcenter Ballerup sin beskæftigelsesindsats til at få antallet af borgere på offentlig forsørgelse ned. 

Læs case

Silkeborg: Borgere udvikler ressourceforløb
I Silkeborg er der etableret et tæt samarbejde mellem jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg. Et af resultaterne er en frivillig og borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer om, hvad der skal til i et ressourceforløb.

Læs case

Halsnæs: Gode erfaringer med en helhedsorienteret ungeindsats
Kommunerne skal med den nye reform på ungeområdet styrke den helhedsorienterede indsats for unge. Vi har hentet inspiration til den helhedsorienterede indsats i Halsnæs.

Læs case

Jobcenter Vejle: Stil krav til os
I Vejle vil det lokale jobcenter lempe flere svage ledige ind på jobmarkedet, og det kræver virksomheder, der vil samarbejde om at løfte opgaven. Til gengæld kan jobcentret tilbyde god hjælp til virksomhederne. Og det er tilladt at stille krav til jobcentret.

Læs case

Ishøj: Ledelse i øjenhøjde
Rengøringsafdelingen under Ishøj Kommune gør meget ud af at dyrke fællesskabet blandt medarbejderne for at sikre den gode trivsel. Det fortæller rengøringsleder Jørn Hansen.

Læs case

Silkeborg: Jobcenter Silkeborg får mange flere i job
Antallet af nyoprettede fleksjob steg med 86 procent på knap to år, efter at Silkeborg Kommune satte fokus på det interne, tværfaglige samarbejde i jobcentret mellem erhvervskonsulenter, fleksjobambassadører og sagsbehandlere.

Læs case

Sønderborg: Alle ansatte skal føle sig velkomne
Uanset om man hedder Jensen og kommer fra en skranke i den tidligere nabokommune eller er en helt nyansat Fatimah, så skal medarbejderne føle sig som en del af en fælles arbejdspladskultur i Sønderborg Kommune.

Læs case

Horsens: Har fundet en god model
Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs case

Odder: Forebyggelse og hurtig opfølgning fik fraværet ned
Systematisk fokus på sygefraværet og hurtig opfølgning over for syge medarbejdere har fået fraværet ned i Ældreservice i Odder Kommune.

Læs case

Lyngby-Taarbæk : Ressourceværksted
Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret et ressourceværksted for borgere, som skal i ressourceforløb. Det bygger på gode relationer og får borgerne til at tage ansvar for egen sag.

Læs case

Horsens: Ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre
Horsens Kommune har etableret ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre. I forløbet er der nøje fokus på borgernes sundhed, som ofte er en udfordring for borgere i ressourceforløb.

Læs case

Halsnæs: Tæt dialog om virksomhedspraktik
I Halsnæs Kommune er der et særligt fokus på at etablere virksomhedspraktik tidligt i ressourceforløbene. Det betyder, at der er stort fokus på parallelle indsatser, hvor virksomhedspraktikken er i gang samtidig med andre aktiviteter som fx forløb med en diætist, varmtvandstræning eller et behandlingsforløb i psykiatrien.

Læs case

Hedensted: Opskriften på succesfulde ressourceforløb
Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller anden grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Læs case

Silkeborg: Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere er en gevinst kommunen
Investeringen i ekstra mandskab, it, kørsel og administration har givet Silkeborg Kommune gevinst. Flere er kommet i fleksjob eller ordinært arbejde og uddannelse, mens færre er endt på førtidspension.

Læs case

Aarhus: Stor succes med at få borgere fra ledighedsydelse til fleksjob
Investeringen i fire ekstra jobkonsulenter og oprettelsen af en central pulje til midlertidige fleksjob har medvirket til, at flere borgere er flyttet fra ledighedsydelse til ordinært fleksjob i Aarhus.

Læs case

Hjørring: Investering på 125 mio. kr. skal få flere i job
En flerårig investering i hele Hjørring Kommunes beskæftigelsesindsats skal få flere i job. Vejen dertil går bl.a. gennem bedre tværfagligt samarbejde samt en øget virksomhedsrettet indsats, og de første erfaringer peger i den rigtige retning.

Læs case

Slagelse: Partnerskabsaftaler knytter virksomheder til jobcenter
Siden 2007 har Slagelse Kommune satset på at lave partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det giver et tæt samarbejde og flere muligheder for begge parter.

Læs case

Aalborg: Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse
Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Læs case

Kolding: Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcentret
Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs case

Herning: Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer
I projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" har ungetilbuddet NextJob fra Herning Kommune, OCN-Danmark samt virksomheder arbejdet sammen om kompetencebeviser til udsatte unge. Formålet med projektet har været at forbedre fysisk og/eller psykisk handicappede unges muligheder for at komme i praktik og beskæftigelse.

Læs case

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Cabi.Core.Models.GridModels.FeatureSectionViewModel.