Tips til trivsel og forebyggelse af sygemeldinger

Du kan som fx leder, arbejdsmiljørepræsentant eller personaleansvarlig bruge tippene til at tage temperaturen på trivslen hos teamet og være på forkant med, om der skal ændres noget for at forebygge sygemeldinger.

Brug tippene til at undersøge, om der er forhold på arbejdspladsen, der skal gøres noget ved. Til hvert tip er der udarbejdet spørgsmål, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal afdække, hvordan det går på din arbejdsplads.

Forberedelse

Hvem kan svare på spørgsmålene?

Som forberedelse kan du selv kigge listen igennem og svare på spørgsmålene. På den måde kan du få indkredset, hvad du mener, der skal gøres noget ved for at skabe mere trivsel.

Du kan også vælge at drøfte spørgsmålene i arbejdsmiljøgruppen eller med hele afdelingen.

Lav en prioritering og en handleplan

Når spørgsmålene er blevet drøftet, skal der prioriteres, hvad der skal gøres noget ved.

Vi anbefaler, at du udvælger 2-3 indsatser, som du laver en handleplan for.

Sørg for at handleplanen bliver så konkret som muligt. Dvs. en beskrivelse af, hvem gør hvad, hvornår skal det gøres/ i hvilke situationer, og hvornår  indsatsen starter.

Jo mere konkret aftalen er, jo større chance er der for, at det kommer til at gøre en forskel i praksis.


Tips til at skabe trivsel og forebygge sygemeldinger

1. Aftal en klar rolleafklaring i forhold til opgaver

 • Hvordan ser du, at det er tydeligt for alle, hvilken rollefordeling der er i gruppen?
 • Hvornår tror du, at dine medarbejdere kan være i tvivl om rolle-, ansvars- og kompetencedelingen?

2. Definer opgavens succeskriterier

 • Hvad gør du, så dine medarbejdere ved, hvornår du som leder synes, de har gjort det godt nok?
 • Hvor kan du og dine medarbejdere have forskellige opfattelser af, hvor grundig opgaveløsning, der skal til?
 • Hvor vil dine medarbejdere kunne have brug for mere konkret vejledning?

3. Lav en tydelig prioritering af opgaver

 • Hvordan ved medarbejderne, hvilke opgaver der er vigtigst?
 • Hvilket behov er der for løbende dialog om prioriteringen?
 • Ved hvilke konkrete opgaver skal medarbejderne have hjælp til, hvordan man kan løse dem på kortere tid eller med en mindre indsats?

4. Vær opmærksom på sammenhæng mellem tid og opgaver

 • Hvor ser du, at der mangler overensstemmelse mellem den samlede sum af opgaver og den samlede arbejdstid?
 • Hvilke opgaver har tendens til at fylde for meget?
 • Hvor oplever du, at bestemte opgaver skal afklares nærmere ift ressourcer, der bliver brugt og den kvalitet, der forventes i opgaven?

5. Undersøg mulighederne for støtte

 • Hvilke tiltag (fx sidemandsoplæring, supervision, sparring, feedback eller mentorordning) tror du, kunne aflaste eller løse problemer med opgaver?
 • Hvor kan du som leder bruge mere tid på at følge op på problemstillingerne?

6. Forsøg at løse konfliktfyldt samarbejde

 • Hvor kan klare retningslinjer bidrage til at undgå konflikter?
 • Hvor vil klare aftaler om kommunikation og samarbejde være hjælpsomt?
 • Hvad er jeres behov for ekstern rådgivning eller støttemuligheder til de involverede parter?

7. Giv relevant information til medarbejdere

 • Hvor ofte bliver status på løsning af opgaver meldt ud?
 • Hvor kan der være et behov for at repetere allerede aftalte arbejdsgange?

Kilde: "Er din medarbejder stressramt? Vejledning til ledere" af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Se alle spørgsmål, og læs mere om redskabet "Forebyg yderligere sygemeldinger" på
Arbejdstilsynets hjemmeside

Konsulentydelse

Konsulentydelser - Sygefravær og trivsel

Vil du vide mere om håndtering af stress og forebyggelse af sygefravær i din virksomhed? Book et oplæg, et kursus eller en workshop om trivsel og sygefravær.

Se, hvad Cabi kan hjælpe dig med
Publikation

Tag hånd om trivslen!

Værktøjer og tips til at arbejde med trivsel i små og mellemstore virksomheder. For ledere og mellemledere.

Gå til publikationen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om sygefravær og trivsel

Så tag kontakt til Ane, Birgitte, Helle eller Marlene

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |