Fleksjob og varierende ugentligt timetal

Spørgsmål:  

Kan man i en fleksjobansættelse have varierende arbejdstider i henhold til et fire ugers arbejdstidsskema, hvor den ugentlige arbejdstid dog gennemsnitligt er 20 timer?

Svar (revideret 23.1.2018):

Der ikke noget til hinder for at oprette et fleksjob, hvor den reelle arbejdstid er varierende, så længe der samlet set er tale om skånebehov af et omfang, der stemmer overens med grundlaget for tilkendelse af fleksjob.

Kun hvis arbejdstiden og arbejdsevnen generelt ændrer sig over en hvis periode, kan der være grundlag for at revurdere visitationen til fleksjob.

Det kan anbefales - hvis der er tale om, at den varierende arbejdstid i ansættelsen er et længerevarende eller permanent vilkår – at det indskrives i fleksjobbevillingen. 

Læs om den nye fleksjobordning i Cabis lovstof under Fleksjob fra 2013.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere