Til dig, der er entreprenør

Der er gode gevinster ved at tage et socialt ansvar i byggeriet. Når du ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, kan du sikre dig den arbejdskraft, du har brug for. Der er gode eksempler på, at social ansvarlighed betyder mindre hærværk og tyveri fra byggepladserne.

-

Fordelene ved at tage et socialt ansvar 

Du kan vælge at tage et socialt ansvar i din virksomhed, uanset om bygherren stiller det som et krav. Men flere og flere entreprenørvirksomheder gør det, og der er mange fordele ved det:

 • Du får adgang til arbejdskraft, som måske er svær at finde
 • Du giver en chance til mennesker, som har brug for det
 • Det gør din virksomhed attraktiv i forhold til udbud, hvor der stilles krav om social ansvarlighed
 • Det giver stolthed og loyalitet blandt medarbejderne
 • Du kan mindske tyveri og hærværk fra byggepladserne – og derved spare tid og penge
 • Det øger tolerancen for byggegener
 • Det bidrager til et bæredygtigt og samfundsansvarligt byggeri
 • Du bidrager til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Du brander din virksomhed som socialt ansvarlig
 • Det styrker din virksomheds relationer til samarbejdspartnere og det omgivende samfund
 • Du opfylder nyt DGNB-kriterie for sociale indsatser.

Sådan kommer du i gang

En virksomheds sociale ansvar skal være forankret hos topledelsen. Det er første skridt for at få det til at lykkes. Ledelsen har en vigtig opgave i forhold til at tale socialt ansvar op over for resten af organisationen. Hvorfor gør vi det her? Hvad er gevinsten ved det?

Næste skridt er, at I hos ledelsen ser på jeres organisation og bestemmer jer for, hvor I bedst kan gøre en forskel, og hvilke konkrete mål, I skal gå efter.

Måske skal I begynde med...

et enkelt byggeri, hvor der er gode forudsætninger for at lykkes. Det kan fx være i samarbejde med en bygherre, som også er indstillet på at tage et socialt ansvar. Her er det vigtigt, at I sammen får lagt jer fast på et mål med indsatsen og får defineret jeres succeskriterer.

Renoveringsopgaver er også gode steder at starte, da der her er mange rutineopgaver.

Det er også vigtigt, at I ikke skal stå med det hele selv. Begynd der, hvor I har gode alliancepartnere, som også vil være med til at tage et socialt ansvar.

Et godt sted at starte er fx ved at etablere et samarbejde med en boligsocial indsats. Hos den boligsociale indsats kan de hjælpe med at rekruttere ledige og igangsætte opkvalificeringsforløb.

I kan fx også bidrage ved at holde oplæg og lignende - for på den måde at motivere unge og deres forældre til at vælge byggefagene.

CASE

Byg til Vækst gør det nemt at tage socialt ansvar

Byg til Vækst er en fynsk forening, som har til formål at få ledige i beskæftigelse i byggebranchen, udvikle arbejdsstyrken og opkvalificere de lokale virksomheder.

For at få det til at ske har Byg til Vækst samlet alle relevante interessenter på Fyn...

Læs hele casen

De har samlet:

 • De ti jobcentre
 • Arbejdsgiverorganisationer
 • Faglige organisationer
 • Bygherrer
 • Entreprenører
 • Uddannelsesinstitutioner.

Byg til Vækst stiller sit netværk af interessenter indenfor bygge- og anlægsbranchen til rådighed og tilbyder sparring, udvikling og gennemførsel af konkrete projekter.

Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne har gennem Byg til Vækst udviklet et særligt brancheskift forløb, som opkvalificerer ledige - inden de begynder i praktik.

Byg til Vækst indgår typisk rammeaftaler med byggerier, hvor der i aftalen er fokus på tiltrækning af arbejdskraft. Det kan fx være en aftale om snusepraktikker eller om lærepladser. En sådan aftale fylder typisk én side.

Erfaringerne fra bl.a. Byg til Vækst viser bl.a., at frivillige aftaler fungerer lige så godt som sociale klausuler i forhold til at få virksomheder til at tage imod lærlinge eller mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Frivillige aftaler giver virksomhederne mere ejerskab, og i et frivilligt partnerskab kan målsætningerne justeres efterhånden som byggeriet skrider frem.

Se mere hos Byg til Vækst

Hent eksempel på en frivillig aftale (word)

Tjekliste til at komme godt i gang:
 • Kortlæg interessenter og alliancepartnere – fx bygherre, kommune, boligsocial indsats, uddannelsesinstitutioner, etc.
 • Har du ildsjæle i din virksomhed, som kan være mentorer?
 • Kan du sætte et mål op for indsatsen? – fx to unge i forløb.
 • Husk at inddrage byggeledelsen på byggeriet. Det er vigtigt, at I holder møder sammen jævnligt og følger op.
 • Vær opmærksom på, at jeres sociale ansvar skal kunne rummes inden for byggepladsens virkelighed – Hvad gør I fx med akkordteams?
 • Overvej, hvordan I plejer at gøre i forbindelse med nedrivning, bortskaffelse af materialer, sortering af byggeaffald, etc. Måske kan nogle af disse opgaver varetages af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.
 • Se på funktionsbeskrivelser – Hvilke kvalifikationer er der fx brug for hos en pladsmand eller en håndmand?
 • Sørg for, at byggelederen har god support fra jeres HR og administration. Fx til at håndtere samarbejde med kommune og jobcenter. Læs mere her 
Hvem vil I tage ind?

Når I skal i gang med jeres indsats, er det vigtigt, at I overvejer jeres styrker og ikke spreder jer over for meget.

Det er vigtigt at overveje, hvem der passer ind på jeres arbejdsplads, hvem der kan falde godt ind i jargonen, og hvad I kan håndtere. Det kan fx være:

 • Unge uden uddannelse
 • Flygtninge eller indvandrere
 • Tidligere kriminelle
 • Personer med misbrug
 • Personer med handicap
 • Kvinder med ikke-vestlig baggrund.
Læs mere om dem, du kan ansætte
Sæt mål for jeres indsats

Har I først udvalgt et bestemt byggeri for jeres indsats, er det tid til at sætte mere specifikke succeskriterier op. Det kan fx være følgende:

 • X antal småjob
 • X antal praktikpladser
 • X antal virksomhedspraktikker
 • X antal job med løntilskud
 • X antal er blevet fastholdt i job efter endt projekt
 • Andre sociale tiltag.
Værktøjer til at komme i gang

Her er et par værktøjer til dig, som skal i gang med at tage et socialt ansvar.

Med Den Sociale Beregner kan du sætte kroner og ører på samfundsværdien af det sociale ansvar, du tager.

Gå til beregner

Tager du imod ledige i virksomhedspraktik, får du i folderen her et hurtigt overblik over, hvad du har brug for at vide. 

Hent folder

Brug nyt DGNB-kriterie om sociale indsatser til at opnå målsætninger for bæredygtigt byggeri

Byggeriets Sociale Beregner

Med nogle få indtastninger kan du se den samfundsøkonomiske gevinst ved jeres sociale ansvar. Det er helt enkelt og ligetil.

Brug data fra Byggeriets Sociale Beregner næste gang du skal byde på en opgave. Det kan øge chancen for at vinde opgaven.

Gå til Byggeriets Sociale Beregner

Få overblik over en eller flere byggesager

Med to nemme skabeloner kan I få overblik over en eller flere af jeres byggesager. På den måde kan I meget konkret se, hvilket socialt ansvar I tager.

Find skabelonerne

Support fra HR og administration

Byggelederen på byggepladsen står med det daglige ansvar, og skal også håndtere eventuelle udfordringer, som opstår undervejs i processen. Det er en stor hjælp for byggelederen, hvis der er god support fra HR og administrationen.

 • Indgå en partnerskabsaftale med jobcentret. Et samarbejde med kommunen eller jobcentret kan godt resultere i en del blanketter og praktiske aftaler, I skal håndtere. Med en partnerskabsaftale kan I få nogle aftaler på plads på forhånd, som får samarbejdet til at glide lettere.
 • Få en person fra ledelsen ud på byggepladsen og fortæl, hvorfor jeres virksomhed skal tage et socialt ansvar.
 • Gør det tydeligt, hvem der løser hvilke administrationsopgaver.

Der opstår altid spørgsmål

Når din virksomhed ansætter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, opstår der ofte en række spørgsmål.

 • Skal der rettes i forskudsopgørelsen, hvis han eller hun modtager løn?
 • Hvad sker der med 225 timers-reglen?
 • Etc.

Det er ikke en opgave for jer i virksomheden. Sørg for, at du har god support fra jobcentret, som kan håndtere disse spørgsmål.

Det kan du forvente fra jobcentret

Alle jobcentre i landet driver virksomhedsservice. Det betyder, at du kan henvende dig her, hvis du har brug for arbejdskraft. Men jobcentret kan fx også hjælpe jer i gang med at ansætte med socialt ansvar. Det er fx gennem:

 • Virksomhedspraktik
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud
 • Jobrotation
 • Voksenlærling
 • Mentorordning.

Jobcentret følger løbende op på samarbejdet og kan også rådgive jer, hvis der er noget, som begynder at gå skævt. De er også interesserede i, at samarbejdet går godt.

Se mere på Cabis temasider om samarbejde med jobcentret

Læs mere om alternativ rekruttering

Læs mere om partnerskaber med jobcentret

CASE

Byg Op: Skaber lokale job og praktikpladser

Fra 2012 til 2019 er der gennemført omfattende bygge- og renoveringsprojekter i de almene boligforeninger.

Her har Byg Op været bindeleddet mellem bygherre, entreprenører og beboere...

Læs hele casen

Det Boligsociale Fællessekretariat har drevet Byg Op, og projektet har været med til at skabe job til lokale beboere i de områder, hvor byggeriet er foregået. Det er fx sket gennem sociale partnerskabsaftaler.

Det er en gevinst på flere planer:

 • Den enkelte beboer kommer i job eller uddannelse
 • Entreprenører får arbejdskraft
 • Kommunen får mennesker i beskæftigelse
 • Der opstår nye fortællinger om boligområdet.

Byg Op har udgivet en håndbog om Byg Op-modellen og sociale partnerskabsaftaler

Download her

CASE

Få beboerne som medspillere

Uanset om det er nybyggeri eller et renoveringsprojekt, så påvirker byggeriet beboernes dagligdag. Ved at involvere beboerne i byggeprocessen, får du gjort dem til aktive medspillere, og det skaber de bedste rammer for både beboere og håndværkere.

I flere renoveringsprojekter i udsatte boligområder er der gode erfaringer med at skabe jobåbninger for lokale beboere....

Læs hele casen...

Du har brug for goodwill fra beboerne, for et byggeri bringer støj og snavs ind i deres hverdag, og der er gode eksempler på, at ansatte lokale beboere opfattes som rollemodeller eller talsmænd for renoveringen. Helt lavpraktisk kan de også fungere som tolk i kommunikationen mellem beboere og håndværkere.

Der er desuden flere eksempler på, at involvering og ansættelse af de lokale beboere reducerer udgifter til hærværk.

Et eksempel er Job First i Tilst ved Aarhus. Her blev en gruppe unge fra området ansat, og de årlige udgifter til hærværk i boligområdet blev reduceret fra 1,2 millioner kr. til 180.000 kr.

Tjekliste beboerinvolvering

 • Gensidig forståelse skaber god stemning mellem beboere og håndværkere
 • Lettere adgang til boliger sikrer, at tidsplanen ikke skrider
 • Forebyggelse af konflikter mellem beboere og håndværkere
 • Konstruktivt samarbejde gør beboerne til gode ambassadører
 • En god byggeproces, der er værd at fortælle omverdenen om
 • Velinformerede og involverede beboere får en lettere hverdag.

Hent brochure om beboerinvolvering

Hovedstadens Bygningsentreprise har lavet en brochure med gode råd til at involvere beboerne i byggeprocessen.

Download

Hent inspiration i FAGBLADET BOLIGEN

Se her, hvordan beboere i det almene boligområde Høje Kolstrup i Aabenraa er kommet i job. Bliv inspireret i artiklen. 

Læs artikel

Hent rapport om jobskabelse

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har i 2016 udgivet en rapport om jobskabelse i udsatte boligområder.

Download

CASE

Sådan involverede Enemærke & Petersen og Byg Op lokale beboerere

Enemærke & Petersen og Byg Op har entreprisen med renovering af 27 boligblokke i Rosenhøj i det sydlige Aarhus.

Rosenhøj er et udsat boligområde. I forbindelse med arbejdet har Enemærke & Petersen og Byg Op haft fokus på de menneskelige facetter i den omfattende renovering...

Læs hele casen

Det er bl.a. sket ved at etablere arbejdspladspladser, som især de lokale ledige fik glæde af.

De har fået job som ufaglærte medarbejdere til 130-150 kr. i timen.

 • Pladsmand: Oprydning, sætte skilte op, tjekke adgangsveje og forskelligt forefaldende arbejde.
 • Rengørings- og servicemedarbejder: Lave kaffe og mad til håndværkerne, rengøring af skurvogne og kombivogne, rydde op, etc.
 • ”Spørg mig”-medarbejder: Et lokalt ansigt, som er synligt på byggepladsen. ”Spørg mig”- medarbejderne har desuden deltaget i beboermøder og lavet opsøgende arbejde fra dør til dør.

Ved at skabe job til lokale beboere har Enemærke & Petersen og Byg Op fået uvurderlige ambassadører for byggeriet i lokalområdet. De er med til at sikre en positiv stemning om byggeriet, og Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen vurderer, at det har haft en præventiv effekt i forhold til at undgå tyveri og hærværk fra byggepladsen.

Inspiration til den rummelige byggeplads

Publikationen ”Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse” er til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at arbejde med social beskæftigelse og give borgere fra kanten af arbejdsmarkedet fodfæste og et springbræt til job og uddannelse.

Gå til publikationen

Publikationen er udarbejdet af Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen a/s

Tag dialog med bygherre om social beskæftigelse

Hvis der i udbud er krav til social beskæftigelse, er det oplagt at tage dialogen med bygherre på baggrund af beskæftigelsesklausul og partnerskabsaftale.

Centralt er, at

 • alle parter forstår og føler ejerskab til målsætningerne
 • der udpeges en tovholder, som kan sikre konkrete resultater
 • I identificerer det gyldne mellemled, som skaber kontakt til ledige. Det kan fx være jobcenter, beskæftigelses- og socialforvaltning, boligsekretariat eller civilsamfundsorganisationer, der fx arbejder med udsatte unge, flygtninge eller mennesker med handicap, som har brug for en indgang til arbejdsmarkedet
 • sikre opfølgning på byggemøder.

Få mere viden om Beskæftigelsesklausulen, der er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Størrelsen på byggeriet spiller ind

Omfanget af en byggeentreprise har stor indflydelse på mulighederne for social beskæftigelse.

Ved de meget store byggesager er der typisk mange faggrupper og underleverandører tilstede gennem hele byggeprocessen.

Det betyder, at det her kan lade sig gøre at matche en skoletræt ung mand med fx murer, maler eller el. Dermed kan succesraten øges ved, at der er et fagligt match med interesse, håndelag og kemi.

Men også på mindre byggesager kan det lade sig gøre. Kig efter ildsjæle blandt både byggeledere og sjakledere samt underleverandører, bring det på banen ved frokostsamling eller spørg til erfaring og interesse hos de mennesker, som byder sig til lokalt fx fra boligsocial indsats. Det kan ske, at I har en lille håndfuld byggerier spredt over byen, hvor en tovholder kan have fokus på social beskæftigelse ved alle byggerier.

Praktik eller ansættelse?

Mange virksomheder har prøvet at tage imod praktikanter fra jobcentret. Det kan være en god introduktion til byggebranchen, men det er ikke altid, at det fungerer.

Mange ledige har været i et utal af praktikker uden at komme i job, og det er demotiverende. Så hvis du udelukkende har praktikanter i din virksomhed, kan du risikere en stor gennemstrømning.

Overvej i stedet at ansætte. Det har bl.a. Enemærke & Petersen gode erfaringer med. For rigtig mange ledige er det stærkt motiverende at komme ud på en arbejdsplads og tjene sine egne penge. Måske har de været uden for arbejdsmarkedet i flere år.

Ansæt på få timer: Det behøver ikke at være fuldtidsansatte medarbejdere. I dag er der flere muligheder for at ansætte medarbejdere i småjob på få timer.

Læs om småjobs

Kombinér praktik med lønnede timer: I dag er det også muligt at kombinere praktik med lønnede timer. Det er stærkt motiverende for praktikanten for at udvikle sig.

Læs om den model

Værktøj: Skab overblik over arbejdsopgaver

På byggepladsen er der en del opgaver, som er vigtige for byggeprojektets fremdrift, men som hverken kræver særlige kompetencer eller høj håndværksmæssig faglighed at udføre.

Dette værktøj hjælper dig med at finde opgaver, som enten ikke bliver løst, eller som kan løses på sigt af en person fra kanten af arbejdsmarkedet.

Find værktøjet

Værktøjet er udarbejdet af Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen a/s

Hvad kan man forvente?

Ifølge Anders Sørensen, forretningsudvikler hos Enemærke & Petersen, kan man forvente, at der på almene byggesager på mellem 350-400 millioner kr. i gennemsnit kan skabes:

 • 3-5 lærepladser
 • 5-10 ordinære job
 • 3-5 fleksjob eller job med løntilskud.

Erfaring viser, at en byggeleder typisk bruger fem timer om ugen på at hjælpe en socialt beskæftigede.

Tre onepagers, der hjælper dig i mål, når du skal ansætte og have løst opgaver

Opgavebeskrivelse

Download

Krav til kandidaten

Download

Sådan ansætter du til småopgaver

Download

Til top ^

Læs også:

-

Til bygherrer

-

Til byggeledere

-

Til kommuner

Projekt

Social beskæftigelse i byggeriet

Projektet er afsluttet i 2020. Cabi var sammen med en lang række interessenter med i projektet, der skulle gøre det nemmere for bygherrer og entreprenører at løfte udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen. Læs om projektet her

Læs mere