Sådan styrker intern organisering jobcentrenes virksomhedsrettede samarbejde

Et konstruktivt tværfagligt samarbejde er alfa og omega, når borgere fra kanten skal have det bedste udgangspunkt for et godt forløb i virksomheden.

I mange kommuner arbejder man med personlige jobformidlere, hvor både funktionen som mentor og virksomhedskonsulent er samlet hos èn medarbejder, der har den primære kontakt til borgeren.

Disse tilgange er inspireret af JobFirst-metoden, som har fokus på, at:

 • “virkeligheden virker”. Derfor er der fokus på, at borgeren tidligt i forløbet får ordinære løntimer på en ordinær arbejdsplads.
 • “medarbejderen virker”. Derfor er det afgørende, at der er en tillidsbaseret relation til en fast kontaktperson i Jobcentret.

Metoden bygger på 3 principper:

 1. Borgeren skal i gang på arbejdsmarkedet fra dag 1.
 2. Afklaring og motivation bliver skabt på jobbet.
 3. Alle kan bidrage med noget, og alle kan blive en del af fællesskabet.

Læs mere om JobFirst-metoden her

I Guldborgsund Kommune sikrer man et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent på anden vis.

Tæt samarbejde mellem jobkonsulent og sagsbehandler

I projekt Rekruttering fra Kanten har Guldborgsund Kommune prioriteret den tidlige jobrettede indsats ved:

 • at have fokus på ordinære timer i samtaler med borgeren helt fra start
 • internt at dele de gode historier om, hvordan borgeren opnåede lønnede timer i virksomheden.
 • at invitere borgere på besøg hos lokale virksomheder for at give dem billeder på mulighederne på de lokale arbejdspladser
 • at sagsbehandleren følger borgerens samlede forløb tæt og også deltager i besøg på virksomhederne.

Erfaringen er, at det tværfaglige samarbejde mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent forbedrer processen for borgeren, fordi:

 • det giver tryghed, at sagsbehandleren deltager i besøg på virksomhederne, da det som udgangspunkt er den fagperson, borgeren har det tætteste forhold til.
 • det viser borgeren, at alle involverede parter har interesse for, hvordan det går.
 • sagsbehandleren, som kender borgeren godt, bidrager til, at alle relevante informationer om ressourcer og barrierer kommer i spil.
 • det næste skridt tages hurtigere, når alle involverede ved, hvad der sker i sagen.
 • det giver en tidligere afklaring for borgeren, da den samlede proces går stærkere.

Tværfagligt samarbejde giver også værdi til jobkonsulenten/sagsbehandleren, fordi det giver et bedre grundlag for en konstruktiv jobrettet samtale med borgeren.

Det gør det, fordi:

 • sagsbehandleren får bedre kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked.
 • virksomhedskonsulenten får bedre kendskab til borgerens ressourcer og udfordringer.

- Det har betydet rigtig meget for kvaliteten af vores arbejde, at vi er gået fra at lave ’bestillinger’ hos vores virksomhedskonsulenter, til at vi nu arbejder tæt sammen om opgaven med at få borgeren i job.

Sagsbehandler Lotte Nielsen, Jobcenter Guldborgsund

Vidensdeling i højsædet 

Vidensdeling mellem de professionelle parter er essentielt for et optimalt virksomhedsrettet forløb.

Tværfagligt samarbejde giver nemlig sikkerhed for, at alle de informationer, sagsbehandleren har om borgerens ressourcer og barrierer, bliver inddraget, når det rette match skal findes.

Ingen informationer går tabt.

-

Alle parter hører det samme, hvilket gør det lettere at samarbejde om næste skridt i forløbet, hvis den aktuelle praktik ikke fører til job. Holdningen til, at man er sammen om at løse opgaven, og at man derfor skal dele alle relevante informationer med sine samarbejdspartnere, er altafgørende i det tværfaglige samarbejde.

- Når der er flere øjne på opgaven gennem hele forløbet, betyder det, at vi får lavet et bedre forarbejde. Det giver ofte et bedre match og bedre progression frem mod jobbet.

Sagsbehandler Lotte Nielsen, Jobcenter Guldborgsund

Også virksomheden bliver klædt bedre på til forløbet, fordi al den viden, der kan være relevant for virksomheden, er til rådighed. Der kan dermed komme bedre ideer til konkrete løsninger, som bedst muligt får borgerens ressourcer i spil, når der samarbejdes tæt på tværs mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Har du spørgsmål til et godt tværfagligt samarbejde?

Så står Bente klar til at svare på dine spørgsmål. Og det er vigtigt, at du stiller dem. Intern organisering er nemlig ét af nøgleordene, når vi taler om borgere fra kanten, der skal igennem en jobrettet indsats.

Projekt

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Projektet er afsluttet i 2021. Udviklingsinitiativ, der gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde, skulle få flere udsatte borgere i job og samtidig afbøde virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Læs mere projektet
Metode og værktøj

Tværkommunalt samarbejde

Find mere viden om og inspiration til, hvordan jeres jobcenter kommer i gang med det tværkommunale samarbejde, som er afgørende for at komme i mål med den overordnede virksomhedsservice.

Læs mere