Mulighedserklæring - hent blanket i word

Mulighedserklæringen er et af de redskaber, du kan bruge i forbindelse med, at din medarbejder er sygemeldt. Læs alt om mulighedserklæringen her på siden og hent blanket i word til at udfylde. 

Mulighedserklæringen er en lægeerklæring. Det er et skema, som bygger på en dialog mellem medarbejder og arbejdsgiver ud fra, hvordan helbred og arbejdsfunktioner kan spille sammen.

På baggrund af det har medarbejderen en dialog med lægen, som kommer med sin lægefaglige vurdering. Mulighedserklæringen bidrager dermed først og fremmest til en proces, der skal understøtte at få medarbejderen tilbage i arbejde på en helbredsmæssigt forsvarlig måde.

Download blanket til at udfylde

Mulighedserklæringen kan bruges både i forhold til medarbejdere, der har langt sygefravær og medarbejdere, der har hyppigt kortvarigt fravær.

Der er ingen regler for, hvor tidligt i et fraværsforløb, arbejdsgiveren kan vælge at anvende skemaet.

Anvendelsen kan derfor afhænge af, hvornår i et forløb, arbejdsgiveren finder det relevant at tage dialogen med sin medarbejder og få en lægefaglig vurdering.

Download en blanket i word - lige til at udfylde. 

Mulighedserklæringen består af to dele:

Del 1: Udfyldes af virksomheden og medarbejderen i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle aftalte skånehensyn.

Del 2: Udfyldes af lægen på baggrund af samtale med medarbejderen og del 1. Lægen vurderer, om de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet, eller om helt eller delvist fravær fra arbejdet tilrådes.

Lægen kan også anføre, om der er behov for yderligere tilpasning af jobbet, og give et skøn over, hvor lang tid arbejdet skal tilpasses, eller hvor længe der er behov for fravær.

Se eksempler på udfyldt mulighedserklæring

Nedenfor finder du to eksempler på, hvordan du udfylder mulighedserklæringen, så lægen rent faktisk har mulighed for at give en lægefaglig vurdering i sin tilbagemelding.

Beskriv så konkret som muligt medarbejderens funktionsnedsættelse og hvilke jobfunktioner, der er påvirket. Det har lægen ikke umiddelbart indsigt i.

Det er vigtig at beskrive, hvad arbejdsgiver og medarbejder ser som muligheder i den konkrete situation. Stil lægen de konkrete spørgsmål, som I ønsker en lægefaglig vurdering af.

Se eksempel på fysisk funktionsnedsættelse 

Medarbejderen døjer med nedsat bevægelighed i nakken og kan næsten ikke løfte noget. Der er indrettet hvileplads i baglokalet. X har fået nogle andre opgaver bl.a. indkøbsopgaver skiftende med lidt butiksbetjening. 

Der ønskes en lægelig vurdering af, hvad er tidsperspektivet for, at X vil kunne arbejde flere timer? Vil X overhovedet kunne komme til at varetage et fuldtidsjob i butikken igen? 

Se eksempel (åbner som pdf):

Download

Se eksempel på psykisk funktionsnedsættelse

Medarbejderen føler sig stresset og har svært ved at bevare overblikket. X har stort koncentrationsbesvær og er grådlabil. Alle funktioner er påvirket, og X er fuldtidssygemeldt. X har fået tilknyttet psykologhjælp gennem sin sundhedsforsikring, og har modtaget det en gang om ugen i 6 uger nu. 

Der ønskes en lægefaglig vurdering af, hvornår det kan forsvares at starte tilbagevenden...

Se eksempel (åbner som pdf):

Download

Fordele for virksomhed og medarbejder

Mulighedserklæringen er en fordel, hvis du er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage trods sygdom. En indsigt i disse opgaver kan betyde, at du kan undgå en fuldtidssygemelding.

Mulighedserklæringen og fire-ugers-samtalen giver mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og tilrettelægge arbejdet, så medarbejderen kan fastholde tilknytning til arbejdspladsen og hurtigt vende tilbage til jobbet.

Hvis du har en medarbejder med mange korte fraværsperioder, kan det være en god idé at anmode om en mulighedserklæring. På den måde kommer du tidligt i dialog med medarbejderen om fraværet og årsager til fraværet. En tidlig dialog kan måske forebygge generel mistrivsel og fravær, der kan ende i et langvarigt sygefravær.

Dét siger lovgivningen

Læs mere om lovgivningen og mulighedserklæringen under vores lovstof

Mere viden

Som leder skal du være opmærksom på, at du ikke må spørge til, hvad medarbejderen fejler, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Bliv skarpere på din rolle og find værktøjer til, hvordan du afholder samtaler med medarbejdere om svære emner i vores gratis publikation "Når samtaler med medarbejdere er svære"

Gå til værktøj

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til mulighedserklæringen?

Stil dine spørgsmål til vores konsulenter. De sidder klar til at hjælpe dig.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Pligter og muligheder i opfølgningen

Hvis din medarbejder er sygemeldt igennem længere tid, er der flere ting du kan iværksætte for at mindske fraværsperioden. Der er nogle ting i lovgivningen om sygefravær, du skal være opmærksom på - specielt i de første uger af sygdomsperioden. Vi guider dig igennem de skridt, du skal tage.

Læs mere