Det er din opgave som sagsbehandler at sikre roller og rammer

For mange nydanskere er mødet med jobcentret brolagt med misforståelser. Som sagsbehandler skal du sikre, at roller, ansvar og rammer for samtalen er på plads.

Mange nydanskere ved fx ikke, at de selv har ansvaret for at søge job. Den slags misforståelser kan betyde, at rollefordelingen bliver uklar, og nydanskeren mister handlekraften.

Som sagsbehandler er det dit ansvar, at rollerne og rammerne er helt på plads - og at nydanskeren har forstået dem.

Du skal for det første gøre det helt klart, hvad et jobcenter er, og hvordan det fungerer.

Ret og pligt

For det andet er det vigtigt, at du tydeligt får fortalt, hvad man som offentlig forsørget har ret til, og hvad han eller hun har pligt til. Og du skal sørge for at forklare, hvordan man lever op til disse forpligtelser.

Sagsbehandleren har flere roller

For det tredje skal du gøre det helt klart, at du som sagsbehandler har to roller: Du er rådgiver, men du har også en myndighedsrolle. Du skal gøre helt klart, hvad de to roller betyder og hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med de to roller.

Og for det fjerde skal du gøre det tydeligt, hvilke punkter I skal igennem i samtalen, og ikke mindst hvorfor I skal igennem dem.

Video: Skab klare roller og rammer i samtalen

- Må jeg godt selv søge job? Det har jeg ikke forstået.

Uddrag af interview med flygtning

Læs mere om, hvordan materialet er blevet til:

Observationer og interviews

Til udarbejdelsen af materialet på disse sider har Cabi i 2017 gennemført observationer af 12 samtaler mellem sagsbehandlere og jobparate flygtninge og familiesammenførte. Vi har observeret både visitationssamtaler og almindelige §20 samtaler. Efterfølgende har vi interviewet sagsbehandlerne om deres tilgang til og refleksioner over samtalerne.

Vi har ligeledes interviewet i alt 14 flygtninge eller familiesammenførte i job eller praktikforløb i forskellige virksomheder om deres oplevelse af samtalerne på jobcentret. Herunder også rådgivningen om vejen til job. Endelig har vi interviewet seks virksomhedsrepræsentanter om at modtage nyankomne flygtninge eller familiesammenførte i praktik eller job.

Vores fokus har været at blive klogere på, hvad der sker i samtalerne, og hvordan sagsbehandleren arbejder med at fastholde et jobparat fokus i dialogen med og rådgivningen af de jobparate nydanskere.  Fokus har i interviewene med nydanskere, der nu er i praktik eller job, været på deres oplevelse af og refleksioner over samtalerne.

Interviewene med virksomhedsrepræsentanter har givet input, der underbygger de opmærksomhedspunkter, vi på tværs af observationer og øvrige interviews har observeret.

Vi er således stødt på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter på tværs af det indsamlede materiale, som danner udgangspunktet for vores valg af tematikker i formidlingen.

Cases fra Talent Management

Integrationsnet har med støtte fra Industriens Fond gennemført projekt Talent Management, der har haft fokus  på tidlig kompetenceafklaring af flygtninge med henblik på bedre match mellem kompetencer og lokale jobmuligheder. Integrationsnet har stillet tre cases fra projektet til rådighed, og har desuden udgivet en e-bog om Talent Management.

Finansiering og kvalificering

Materialerne på disse sider er finansieret via Cabis resultatkontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og er udviklet og kvalificeret i dialog med STAR og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt brugere og samarbejdspartnere.

Læs mere om nydanskere og integration

Læs bl.a. om match mellem ønsker og job:

Viden og baggrund

Forklar ord og begreber

Som ledig og ny i Danmark er der en lang række centrale ord og begreber, som er nye og ukendte. Hjælp nydanskere med at forstå de centrale nøglebegreber.

Få redskaber og gode råd
Viden og baggrund

Ægtefælleforsørgede indvandrere

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, er en overset ressource og arbejdskraft. Få her inspiration til, hvordan du skaber kontakt til målgruppen og motiverer til beskæftigelse.

Læs om ægtefælleforsørgede indvandrere
Viden og baggrund

Match mellem ønsker og job

Nydanskeres kompetencer og ønsker passer ikke altid til, hvad der kan lade sig gøre på det lokale jobmarked. Få enderne til at mødes samtidig med, at du fastholder gejsten.

Se redskaber og få gode råd
Viden og baggrund

Om fleksjob for kommuner og jobcentre

Fleksjob giver i dag over 70.000 mennesker med nedsat arbejdsevne mulighed for at arbejde. De får brugt deres kompetencer, og virksomheder får løst vigtige opgaver.

Læs mere
Viden og baggrund

Sygedagpenge

Det er vigtigt at give støtte til, at den sygemeldte borger kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Få indblik i de vigtigste byggesten i sygedagpengeindsatsen.

Læs om sygedagpenge

Brug for råd og sparring om nydanskere og integration?

Vores rådgivere har stor indsigt og praktisk erfaring med medarbejdere med flygtningebaggrund. 

Seneste nyheder

Der kan nu søges om seniorførtidspension

Seniorførtidspension træder i kraft ved årsskiftet

Efter flere måneders tovtrækkeri ligger det nu fast, at der kan søges om seniorførtidspension fra 1. januar. Det er for personer med maksimalt seks år til folkepensionen, og som kan arbejde i op til 15 timer om ugen.

En stor gruppe unge står uden for arbejdsmarkedet, og det skal der gøres noget ved, mener undervisningsministeren

Minister: Alt for mange unge uden job eller uddannelse

Mere end 45.000 unge under 25 år er hverken i gang med en uddannelse eller et job, og det er alt for mange mener undervisningsminister, Pernille Rosenkratz-Theil. Virksomhederne skal være en del af indsatsen, mener ekspert.

Studerende fra uddannelser landet over dyster om at vinder CSR People Challenge

Tre grupper studerende kæmper om social innovationspris

CSR People Challenge er en idekonkurrence for studerende på landets videregående uddannelser. De har indsendt forslag til, hvordan virksomhedernes arbejde med socialt ansvar og verdensmål kan kobles med en god forretning. Tre finalister er nu udvalgt, og den endelige vinder findes ved en konference på Roskilde Festival Højskole.