Et godt samarbejde er vejen frem

Samarbejdet mellem Jobcentre og virksomheder er afgørende for både at sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft og for at sikre at ledige motiveres og bliver oplært til de opgaver, der skal løses. 

- Jobcentrene skal kende det lokale erhvervsliv. De skal kende virksomhederne og sætte sig ind i, hvilke opgaver virksomhederne udfører og de kompetencer, det kræver. Og de skal have en fornemmelse for kulturen i virksomhederne.

Ella Pedersen, udviklingschef i Cabi

Samtidig er det afgørende, at jobcentrene gør virksomhederne opmærksomme på de mange ledige, der har brug for støtte og vejledning for at kunne udvikle sig til bidragende arbejdskraft, hvad enten det er som del- eller fuldtidsansatte

Der findes mange forskellige samarbejdsformer, som jobcentret og virksomhederne kan drøfte. Det afgørende er, at jobcentret og virksomheden finder netop den form, som passer til rekrutteringsbehovet og kulturen i den pågældende virksomhed. For ikke to virksomheder er ens, ligesom ikke to borgere har samme kompetencer og udfordringer.

Jobcentre kan bedst løse opgaven med at få flere ledige i job ved strategisk at prioritere samarbejdet med virksomheder. Vores erfaring er, at med en strategisk tilgang til samarbejdet med virksomheder går man fra et tilfældigt til et mere systematisk og målrettet samarbejde. Det sikrer politisk opbakning, fælles fodslag, klare interne linjer, en rød tråd i arbejdet og ikke mindst varige samarbejder med de lokale virksomheder.

Den strategiske tilgang skal være handlingsanvisende og give jobcentret konkrete formuleringer af:

  • mål for samarbejdet med virksomheder
  • hvilken retning, jobcentret vil gå i, for at nå målene
  • hvilke aktiviteter og tiltag, der er nødvendige for at nå målet
  • hvordan arbejdet organiseres internt.
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Cabi giver dig viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger i din virksomhed.

Læs mere

Søg i temaet: Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde og få viden og værktøjer til dit arbejde.

114
Emner inden for viden, værktøjer, inspiration, lovstof, arrangementer, kurser m.fl.

{{ currentShown }} af {{totalCount}} baseret på:

Min funktion: {{ chosenFilterTarget | striphtml }}

Indholdstype: {{ chosenFilterType | striphtml }}

{{ course.Type }}

{{ course.Name }}

{{ course.Desc }}

{{course.EventInfo.StartDate}}
{{course.EventInfo.Town}}, {{course.EventInfo.Place}}
{{place.StartDate}}
{{place.Town}}, {{place.Place}}