Jobstyrke i Nord

Med en virksomhedsrettet indsats vil projektet bidrage til, at mennesker med en psykisk sårbarhed, der samtidig befinder sig på på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland, får en håndholdt indsats. Dette foregår via et indslusningsforløb i to lokale socialøkonomiske virksomheder og derefter en ekstern praktik med sigte på lønnede timer. 

Projektperiode 2021-2022

Personer med en psykisk sårbarhed har ofte usynlige udfordringer, der gør det svært for dem at få og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan en håndholdt indsats imidlertid ændre på, så denne gruppe af borgere finder plads og kommer til at trives på arbejdsmarkedet.

I Jobstyrke i Nord er to socialøkonomiske virksomheder udvalgt som projektpartnere. Det er TOPVIRK i Frederikshavn, der primært har borgere fra egen kommune i forløb, og Huset Venture Nordjylland, der primært har borgere fra Rebild Kommune i forløb.

Fokus på styrker og barrierer

Målet med Jobstyrke i Nord er, at 30 borgere i målgruppen opnår fast arbejde efter projektperiodens udløb. Derudover skal endnu flere have været i forløb og derigennem have opnået kvalifikationer og erfaringer, der samlet set har bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.

Deltagerne i projektet visiteres fra nordjyske kommuner, og efter visitationen er det TOPVIRK og Huset Venture Nordjylland, der står for at føre deltagerne gennem forløbet. Det sker via en håndholdt indsats, hvor man afdækker og arbejder med den enkelte deltagers styrker og barrierer. Målet er at skabe progression på relevante områder, som bringer den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job. Blandt de elementer, der arbejdes med, er hverdagsmestring, resocialisering, motion og sund levevis, IT, udarbejdelse af cv og jobtræning.

Praktik og efterværn

Via en virksomhedsopsøgende indsats findes relevante praktikpladser til projektdeltagerne. I dette arbejde skeles der til, hvilke brancher der lige nu har udækkede behov for arbejdskraft.

Når der indgås en aftale om en praktik, afklares det samtidig, hvilke ordninger det evt. kan være nyttigt at bringe i spil, så praktikvirksomhederne får den rigtige hjælp til onboarding af praktikanten. Der laves også aftaler om et efterværn, hvor projektdeltagerne følges – også efter at praktikken forhåbentligt overgår til en ansættelsesform.

TOPVIK og Huset Venture Nordjylland har hver deres tilgang til arbejdet. Udviklingen af og erfaringerne med disse metoder følges i projektperioden og samles til sidst i et metodekatalog, der skal beskrive, hvordan man kan arbejde med at få psykisk sårbare i beskæftigelse.

Socialøkonomiske virksomheder styrkes

Jobstyrke i Nord har også til hensigt at styrke de socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland via netværksdannelse og øget samhandel med ordinære, socialt ansvarlige virksomheder.

Som led i dette arbejde er der udarbejdet et webkatalog over socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland. Webkataloget er et opslagsværk til ordinære virksomheder, offentlige som private, der gerne vil skærpe deres sociale profil ved øget samhandel med socialøkonomiske virksomheder.

Kataloget er også møntet på brug i kommuner, der skal finde ud af, om det er muligt at finde beskæftigelse til eksempelvis en psykisk sårbar borger i en lokal, socialøkonomisk virksomhed. Du kan se kataloget herunder:

Socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Finansiering af projektet

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsfremmebestyrelsen. EU-finansieringen udgør 6.529.617,17 kr.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt os

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter