Lønnede timer, når borgeren er sygemeldt fra ledighed

Flere og flere kommuner har styrket indsatsen, når det kommer til at hjælpe ledige, sygemeldte borgere videre i lønnede timer/småjob i forbindelse med en virksomhedspraktik. 

Vi oplever stor usikkerhed i kommunerne, når sygedagpengemedarbejdere skal arbejde med lønnede timer. Derfor arbejdes der i denne del af jobcentret ikke helt så målrettet med lønnede timer, selvom borgeren varetager arbejdet i praktikken godt nok til at kunne oppebære egen løn.

Jobcentrene kan med fordel styrke indsatsen med lønnede timer for sygedagpengemodtagere af flere årsager:

  • det styrker borgerens motivation til progression, når der er lønnede timer i sigte
  • det bedrer den sygemeldtes økonomi
  • det løser den samlede fælles opgave i jobcentret - at hjælpe ledige i beskæftigelse.

Hvordan fungerer det i praksis?

Borgeren vil være delvist raskmeldt i de timer, hvor borgeren modtager løn.

Der vil derfor blive udbetalt løn direkte fra arbejdsgiver til borgeren, som så modtager supplerende sygedagpenge for de øvrige timer, som borgeren er sygemeldt fra.

-

Vær opmærksom på, at det i ganske få tilfælde kan få en betydning for borgerens efterfølgende dagpengeret i form af en lavere indplacering.

Vi anbefaler derfor, at jobcentermedarbejderen opfordrer borgeren til at tage kontakt til sin A-kasse for konkret vejledning om betydning af de lønnede timer i forhold til genberegning af dagpengesatsen.

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere i dette notat fra Discus, som nærmere beskriver, hvordan der konkret arbejdes med lønnede timer i sygedagpengeindsatsen i IBBIS II. 

Har du spørgsmål?

Så tag fat i os, det er gratis for kommuner at spørge vores konsulenter til råds. 

Viden og baggrund

Lønnede timer, når borgeren er på ressourceforløbsydelse

For ledige i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb kan vejen til fuld selvforsørgelse opleves lang. Men erfaringerne viser, at selv ganske få ordinære løntimer undervejs i et længere forløb kan øge motivationen og troen på arbejde og dermed også muligheden for selvforsørgelse.

Læs mere
Viden og baggrund

Sygedagpenge

Det er vigtigt at give støtte til, at den sygemeldte borger kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere om temaet sygedagpenge
Webinar

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere