Løntilskudsansat, merbeskæftigelse og vagtplaner

Spørgsmål:  

Kan en medarbejder, der er ansat i løntilskud, indgå i arbejdspladsens vagtplan og dermed pålægges at arbejde f.eks. mellem jul og nytår?

Arbejdsgiveren mener "ja" og henholder sig til, at medarbejderen arbejder på samme vilkår som andre medarbejdere.

Medarbejderen mener "nej" og henholder sig til, at ansættelse i løntilskud skal være merbeskæftigelse og udgøre en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere, og at arbejdspladsen derfor skal kunne dække vagtbehovet med de øvrige medarbejdere. Hvis arbejdspladsen er afhængig af en ansat i løntilskud for at få dækket vagtplanen, er der, efter medarbejderens opfattelse, ikke tale om merbeskæftigelse.

Svar (26.1.2018):

Arbejdsgiveren har ret i sit "ja".

Reglerne om merbeskæftigelse knytter sig til opgørelsen af medarbejdere, jf. bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 86, stk. 2.

”Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående tre måneder, jf. dog § 89, stk. 2.”

Og § 89 Stk. 2. ”Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.”

Der er ikke noget i reglerne, der siger noget om, at det knytter sig til tilrettelæggelsen af arbejdet. 

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere