Ferie under delvis raskmelding

Spørgsmål:  

Kan man afvikle ferie under en delvis raskmelding?

Svar (revideret den 3.1.2018):

Man kan godt holde ferie med feriepenge eller løn, selvom man er sygemeldt, hvis man ikke er for syg til at få et rekreativt udbytte af ferien. Det har i den forbindelse ingen betydning, om man er helt eller delvis sygemeldt.

Hvis man ikke betragtes som fuldt arbejdsdygtig, men rask nok til at holde ferie, kan man afbryde perioden med udbetaling af sygedagpenge og få genoptaget sygedagpengene efter ferien, uden at perioden betragtes som en raskmelding.

Det er en betingelse, af ferien forinden aftales med jobcentret, idet man ellers vil blive betragtet som raskmeldt.

Læs mere om delvis sygemelding i Cabis lovstof under Sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere