Sygefraværspolitik

Med en sygefraværspolitik kan du formulere virksomhedens holdning til sygefravær for at skabe klarhed for alle om, hvilke regler der gælder, og hvordan procedurerne er.

Det er vigtigt at inddrage medarbejdere og sikkerheds- og tillidsrepræsentanter undervejs i processen, når I laver sygefraværspolitik.

Indhold i en sygefraværspolitik

Hvad en sygefraværspolitik helt konkret skal indeholde, afhænger af forholdene i din virksomhed. Her er nogle helt centrale elementer, som du dog bør overveje:

  • Hvordan, hvornår og hos hvem melder man sig syg?
  • Hvornår er det relevant at indkalde en medarbejder til en sygefraværssamtale?
  • Hvilken kontakt skal der i sygeperioden være til medarbejderen?
  • Hvordan kan lederen bedst støtte medarbejderen?
  • Hvordan kan kollegerne støtte medarbejderen?
  • Hvornår inddrager I tillidsrepræsentant, personaleansvarlig, læge, jobcenter?
  • Hvilken støtte kan I tilbyde den sygemeldte - fx hjælp til behandling, supervision?
Viden og baggrund

Hold kontakt til den syge medarbejder

Hold kontakten til en sygemeldt medarbejder, hvis sygemeldingen strækker sig over en længere periode. Det giver klarhed for både leder og medarbejder.

Læs mere
Viden og baggrund

Medarbejderen vender tilbage

Gør, hvad du kan for at få medarbejderen godt i gang efter en sygdomsperiode og tilbage til arbejde i et ordentligt tempo. Læs om, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Læs mere

Hvordan står det til med korttidsfraværet ved jer?

Få en halv times uforpligtende sparring omkring muligheder og udfordringer hos jer.