Kontaktforløb

Med den forenklede beskæftigelsesindsats er der ikke stramme proceskrav til, hvor ofte der skal være opfølgende samtaler i jobcentret. Undersøgelser viser, at tidlig og tæt kontakt virker. 

Der skal holdes fire samtaler inden for de første seks måneders ledighed, som skal give en retning for ledighedsforløbet.

Herefter skal der kun holdes samtaler, når det giver mening.

Skifter borgeren ydelse, skal der på den nye ydelse igen afholdes fire samtaler inden for de første seks måneder.

-

Proceskravenes betydning for dit arbejde

Der er lagt op til frihed og tillid til den ledige borger og dig i jobcentret, så I sammen kan tilrettelægge den indsats, der giver mening for den enkelte.

Det er vigtigt, at du som jobcentremedarbejder bruger din faglighed til at tilrettelægge den bedst mulige indsats.

Du skal bl.a. overveje, hvornår det bedst giver mening at have en personlig samtale, og hvornår det passer bedst ind for den enkelte at iværksætte fx virksomhedspraktik eller mentor

Skal du fx tale om praktik med en virksomhed eller borger, har vi udviklet en tjekliste, der giver dig inspiration til dialogen, herunder forløbet før, under og efter. Brug tjeklisten

Som medarbejder i jobcentret bliver du ikke kun målt på, om du opfylder proceskrav om fx rettidighed. Det er borgerens progression i retning af arbejdsmarkedet, som bliver det primære mål. Læs mere om progressionsmåling

Der er evidens for, at tidlig og intensiv opfølgning får ledige i arbejde. Se fx Finansministeriets rapport om aktiv beskæftigelsesindsats (maj 2018)

Læs rapporten

Tro på borgeren

Vi ved fra bl.a. BeskæftigelsesIndikatorProjektet, at sagsbehandlernes tro på, at borgeren kan lykkes med sin jobsøgning, har stor betydning.

Derfor er det vigtigt, at du som medarbejder i jobcentret skaber en en tæt og tillidsfuld relation til borgeren og møder borgeren med engagement og tro på, at det kan lade sig gøre at komme i job. 

Erfaringer fra bl.a. JobFirst viser, at næsten alle borgere kan profitere af en virksomhedsrettet indsats, hvis den er målrettet og individuelt tilrettelagt.

Derfor kan virksomhedspraktik sættes i gang med parallel støtte, så borgeren kan mestre fx sygdom samtidig med et job.

Vi ved også, at ordinære timer er en stor motivationsfaktor. Derfor er det vigtigt at tale om ordinære timer med borger og virksomhed fra start. Brug vores gratis samtalekort i dialogen med virksomheden

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?

Se eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Bliv inspireret her

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

-

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Download

-
-
Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen
Publikation

Job- og virksomhedskonsulent A-Z

Er du ansat i jobcentret eller som anden aktør, der har til opgave at bidrage til, at borgere kommer i job? Så kan du i denne håndbog finde viden og værktøjer til dit daglige arbejde.

Gå til håndbogen

Har du spørgsmål til kontaktforløbet?

Så tag fat i Cabis eksperter på området.
De sidder klar til at hjælpe dig videre i dit arbejde. Det er gratis for jobcentre at bruge Cabis rådgivning.