Den tilpassede indsats

Når en borger er sygemeldt på baggrund af psykiske lidelse, vil der ofte være behov for, at sygedagpengemedarbejderen tilpasser sin indsats, så den matcher borgerens funktionsniveau.

Tilrettelæg gerne din opfølgning med hyppige intervaller i starten, hvor den sygemeldte skal gives en del informationer om rettigheder og pligter, således der tages højde for de kognitive udfordringer.

Når det giver mening at træde lidt tilbage, fordi borgeren er godt i gang med en gradvis raskmelding eller optrapning i virksomhedspraktik, kan du planlægge opfølgningen efter trinene i planen. Læs mere om den gode tilbagevendingsplan

Du kan med fordel have særlig opmærksomhed på de nedenstående elementer i din sagsbehandling.

Tidlig indsats

Som sygedagpengemedarbejder skal du så vidt muligt iværksætte en tidlig indsats, når borgere sygemeldes på baggrund af psykisk sygdom.

Der kan med fordel arbejdes lokalt med en fast track-model for målgruppen, da sagerne i udgangspunktet er i risiko for at blive langvarige. Det er vigtigt at sætte effektivt ind allerede tidligt i forløbet for at forebygge yderligere forværring og sikre den rette støtte.

Lyt og spørg nysgerrigt ind til den sygemeldte

Du skal turde at høre svaret til ende og høre det, der kan være svært at høre.

Men samtidig skal du være tydelig omkring din ramme og skære til: Hvad er relevant at komme omkring i relation til, at du varetager en rolle som sygedagpenge-sagsbehandler.

Tag styring og vær tydelig

Du skal ikke være bange for tydeligheden som sagsbehandler. Den sygemeldte har brug for hjælp til styring af sygedagpengeforløbet, især når man er kognitivt udfordret.

Videregiv dine erfaringer fra andre forløb - sig fx at du før har set, at der kan være en særlig angst ved at komme tilbage til sit arbejde, og at det er almindeligt i et forløb, at det både går op og ned. Almengør og anerkend, at det til tider vil være svært.

Sæt tid af til samtalerne og vær forberedt

Du skal have tid nok og forberede, hvad du gerne vil høre mere om, og hvad du kan tilbyde i forhold til indsatser. Overvej din timing i forhold til, hvordan du præsenterer systemets regler.

Der er ingen tvivl om, at borgeren skal præsenteres for regler og rammer, men lav et respektfuldt samtalerum og sørg for, at det er tydeligt, at du også er der for at støtte.

Udforsk den sygemeldtes udfordringer grundigt

Spørg ind til, hvordan det kommer til udtryk for netop denne sygemeldte at være sygemeldt med stress eller anden psykisk lidelse. Stil gode, uddybende og konkrete spørgsmål.

Hurtigst muligt i gang

Det er godt at have en hurtig kontakt med den sygemeldte, og når den sygemeldte vurderes at være klar til at starte i en virksomhedsvendt indsats, skal den igangsættes hurtigst muligt.

Det betyder også, at der i god tid inden opstarten skal være fundet en evt. praktikplads, hvis den sygemeldte ikke skal tilbage til hidtidigt arbejde.

Benyt dig af tilpassede skridt

Vurdér om timingen er rigtig, når du iværksætter en aktiv beskæftigelsesrettet indsats. Overvej om tiden trækker ud, og om angsten for at komme i gang fylder mere end den reelt behøver? Så skal du nok give et skub.

Men overvej også, om der er behov for mere behandling, inden man kan iværksætte en delvis raskmelding eller praktik. Fx kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at vente et par uger med at iværksætte en praktik, hvis borgeren lige er opstartet i ny medicinsk behandling. Så skal du måske hjælpe med at holde igen.

Lav en kombineret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats

Prioriter, at indsatserne i muligt omfang foregår parallelt.

Tag højde for behandlingsplanen og forsøg at koordinere indsatsen på beskæftigelsesområdet med behandlingen, så der opstår en synergi mellem de to.

Udarbejd en plan for tilbagevenden til arbejde i samarbejde med arbejdsgiver/ praktiksted

Der er behov for støtte og vejledning til at lave en realistisk plan for tilbagevenden – både ift. den sygemeldte og arbejdsgiver, da begge kan have en tendens til, at ville starte op med for mange timer og opgaver.

Derfor har du en vigtig rolle i at holde tempoet nede i starten, så I får erfaring for, hvad der er realistisk. Følg tæt op, så I løbende får justeret planen ud fra de erfaringer, I gør jer.

Læs mere herom Når borgeren skal tilbage efter sygemelding af psykiske årsager

Tag konkret stilling til behovet for efterværn

Det kan være en god hjælp for den sygemeldte, hvis man i slutningen af sygemeldingen laver en fællessamtale med borgeren og dennes arbejdsgiver eller a-kasse og aftaler, hvordan overgangen skal være fra sygemeldt til raskmeldt.

For ansatte kan det fx være en aftale om, at borgeren eller arbejdsgiveren kan ringe, hvis der opstår et behov for en ekstra samtale eller en § 56 aftale, hvis der er grundlag for det.

For ledige kan det være, at man i samarbejdet med a-kassen kan fælles plan for overgangen, så borgeren på forhånd ved, hvilke indsatser, der iværksættes i dagpengeforløbet.

INSPIRATION

Den gode samtale med borgeren

Når borgeren er sygemeldt af psykiske årsager, vil vedkommende i udgangspunktet have kognitive udfordringer. Det stiller nogle særlige krav til de samtaler, du har med borgeren for at understøtte udviklingen mod at komme tilbage i job.

Få gode indput til samtalen med borgeren her:

Download

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for alle jobcentermedarbejdere i hele landet. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere
Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen