Befordringsgodtgørelse

Når jobcentrets målgrupper – ledige, sygemeldte, revalidender mv. – deltager i beskæftigelsestilbud, har de som udgangspunkt ret til befordringsgodtgørelse mellem hjem og tilbudssted.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til de øvrige målgrupper.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er berettiget til befordringsgodtgørelse?
 2. Hvornår udbetales befordringsgodtgørelse?
 3. Hvordan beregnes befordringsgodtgørelsen?
 4. Særlige regler om befordringsgodtgørelse til personer med nedsat funktionsevne.

1. Hvem er berettiget til befordringsgodtgørelse?

Følgende personer har ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i beskæftigelsestilbud:

 • Forsikrede ledige
 • Kontanthjælpsmodtagere*
 • Uddannelseshjælpsmodtagere*
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere 
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("selvforsørgere")

*Inklusive modtagere af overgangsydelse

Forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse har desuden, i visse tilfælde, ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

2. Hvornår udbetales befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 kilometer tur-retur.

3. Hvordan beregnes befordringsgodtgørelsen?

Befordringsgodtgørelsen udbetales med en bestemt kilometertakst for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Befordringsgodtgørelsen er skattefri. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, og modtagere af ressourceforløbsydelse har desuden mulighed for at få godtgørelse på op til 1000 kr. om  måneden. Godtgørelsen anvendes blandt andet til at dække udgifterne til de første 24 kilometer, som ikke dækkes af befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen er i modsætning til befordringsgodtgørelsen en skattepligtig ydelse.

Hvis en person - ud over at være i virksomhedspraktik - også er ansat med ordinære timer, så kan personen som udgangspunkt også være berettiget til et befordringsfradrag efter skattereglerne. Vær opmærksom på, at personen ikke kan udnytte fradraget efter skattereglerne, samtidig med at personen modtager befordringsgodtgørelse i forbindelse med virksomhedspraktikken. 

4. Særlige regler om befordringsgodtgørelse til personer med nedsat funktionsevne

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket den faktiske (fulde) udgift til transport, hvis udgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Det drejer sig typisk om personer, som på grund af den nedsatte funktionsevne er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler. I disse tilfælde er det ikke et krav, at afstanden mellem hjem og tilbudssted tur-retur er mere end 24 km.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023  om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 18

Relateret indhold >>

Forenklet beskæftigelsesindsats

Ændringer i Loven betyder bl.a. færre og mere enkle proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper. Få overblikket over, hvad det betyder for dit arbejde.

Læs mere

Book et fagligt, virtuelt oplæg

Få et fælles, fagligt brush-up i teamet. Oplægget afholdes virtuelt og kan bookes af alle, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i jobcentret, kommunen eller på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen? Så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.